Wij helpen u als u er in uw eentje niet uitkomt

Heeft u problemen waar u in uw eentje niet uitkomt? Bijvoorbeeld financiële problemen? Of zit u in de put vanwege een overlijden, scheiding of baanverlies? Praat erover met een van ons. Wij kunnen u helpen.

Als maatschappelijk werkers bieden wij een luisterend oor en kunnen we zorgen dat u de juiste hulp krijgt. We onderzoeken samen met u waar uw problemen vandaan komen en ondersteunen u in de zoektocht naar oplossingen. Hiervoor werken we binnen de wijkteams van Almere samen met opbouwwerkers van de Schoor, maatschappelijk werkers van MEE, de VMCA en de gemeente.

 

Wanneer roept u onze hulp in?

U kunt bij ons terecht met heel uiteenlopende problemen. Denk hierbij aan:

 • Financiële problemen
 • Depressieve klachten vanwege ingrijpende gebeurtenissen zoals overlijden, scheiding, ziekte of verlies van werk of woonruimte
 • Psychische klachten door eenzaamheid en sociale isolatie
 • Problemen door pesten, huiselijk geweld, seksueel geweld of mishandeling
 • Tienerzwangerschap, gezondheidsproblemen, verslavingsproblemen of chronische psychische problemen

 

Hoe helpen wij u?

Een maatschappelijk werker helpt u allereerst door goed te luisteren en samen met u de oorzaak van uw problemen te achterhalen. Wat zit u dwars? Waardoor komt dat? Wat is het belangrijkst om eerst aan te pakken? Daarna zoeken we naar oplossingen voor uw problemen en ondersteunen u waar nodig en mogelijk bij de uitvoering hiervan. Zelf speelt u hierbij een zo actief mogelijke rol.

Een aantal voorbeelden:

 • Bij financiele problemen zoeken we naar de oorzaak hiervan en kijken met u hoe u inkomsten en uitgaven meer op elkaar af kunt stemmen. We informeren u over regelingen, uitkeringen en wetgeving en verwijzen u naar instanties die u hierin verder kunnen helpen. Waar nodig bemiddelen we hierbij en ondersteunen u in uw gang naar deze instanties.
 • We zoeken naar de oorzaak van stress, spanningsklachten of eenzaamheid, maken dit bespreekbaar en kijken hoe professionele hulpverleners, maar ook bijvoorbeeld familie, vrienden of buren u zouden kunnen helpen. Waar nodig ondersteunen wij u hierin verder.
 • Soms lossen problemen zich al op alleen al door er over te praten. Dit kan in gesprekken met alleen de maatschappelijk werker, maar ook in groepen met mensen die in hetzelfde schuitje als u zitten.

 

Hoe bereikt u ons?

U kunt  in contact komen met een maatschappelijk werker bij u in de buurt via:

 • De spreekuren van het wijkteam in uw wijk
 • Via het contactformulier op de website van het wijkteam
 • Via telefoonnummer 14 036
 • Via een gezondheidscentrum van Zorggroep Almere

We wachten niet af

Door de samenwerking binnen de wijkteams hebben we een goed overzicht van wat er in de wijk speelt. Signaleren we dat iemand in de problemen zit, dan wachten we niet tot diegene ons belt. In dat soort gevallen bieden we ook ongevraagd onze hulp aan en zoeken we met de bewoner naar een passende oplossing of naar manieren om problemen te voorkomen.

Website almeresocialekaart.nl: informatie over de zorg voor ongedocumenteerde migranten

Deze website (almeresocialekaart.nl) geeft informatie over de zorg voor ongedocumenteerde migranten in Almere. De rechten, plichten, financiering en hulpmogelijkheden worden hier uitgelegd.

Onder ongedocumenteerde migranten verstaan we mensen die zonder verblijfsrecht in Nederland verblijven. Als ongedocumenteerde migrant hebt u recht op medisch noodzakelijke zorg. Dit is zorg die volgens een arts medisch noodzakelijk is. Artsen noemen dit ‘verantwoorde en passende zorg’. Hieronder valt bijna alle zorg die binnen het basispakket van verzekerde mensen in Nederland valt.

Deze website is ontwikkeld door het Nederlandse Rode Kruis in samenwerking met Stichting LOS en wordt ondersteund door Zorggroep Almere, Stichting Inspiratie Inc., I-Psy, apotheek De Brug, het Flevoziekenhuis, VluchtelingenWerk Midden-Nederland en het Leger des Heils.