Samen werken aan uw revalidatie

In Flevoburen kunnen cliënten in een huiselijke sfeer revalideren. Flevoburen biedt de medische kennis en kunde die nodig is bij ingewikkelde revalidatievragen. Flevoburen is gevestigd in een vleugel van het Flevoziekenhuis.

Lees meer over revalidatiecentrum Flevoburen.

Passende Zorg en Aandacht – waar onhaalbare dromen haalbaar worden

Lees onze nieuwsbrief vol mooie verhalen en ervaringen die betrokkenen hebben met dit programma.

Programma Passende Zorg en Aandacht: samen met de bewoner en zijn/haar familie kijken wat de wensen zijn en bespreken hoe we dit samen kunnen realiseren. Zorg vanuit het hart van onze medewerkers en hen in staat stellen te doen waar ze goed in zijn, zodat onze bewoners ervaren dat er sprake is van kwalitatief goede zorg en een zinvolle dagbesteding.

Tijdelijke opname in Flevoburen

Bij een acute, ernstige (medische) ontregeling in uw thuissituatie kunt u tijdelijk in Fleboburen worden opgenomen.

Meer informatie.

Gericht op optimaal herstel en terugkeer naar huis

Verblijf in Flevoburen is tijdelijk. De revalidatie richt zich op een optimaal herstel en terugkeer naar huis.

Daarbij gaat het om het weer oppakken van de dagelijkse handelingen en het optimaal benutten van datgene wat u juist wel zelfstandig kunt. Als blijkt dat terugkeer naar huis (nog) niet mogelijk is, wordt in samenspraak met u als cliënt naar een andere oplossing gezocht.

Oudere man traint armspieren onder begeleiding van een Fysiotherapeut

CONTACT

Bezoekadres

Meeresteinkade (achterkant Flevoziekenhuis)

E-mail adres

info.flevoburen@zorggroep-almere.nl

Telefoonnummer

2e verdieping : 036 548 5601
3e verdieping : 036 548 5602

Waar kunt u ons vinden?