Bij een acute, ernstige (medische) ontregeling in uw thuissituatie kunt u tijdelijk in Flevoburen worden opgenomen. U krijgt dan tijdelijk zorg en behandeling met als doel terugkeer naar huis. Dit wordt ’kortdurend eerstelijns verblijf’ genoemd. De huisarts bepaalt samen met de specialist ouderengeneeskunde of kortdurend eerstelijns verblijf nodig is. Dit betreft niet de kwetsbare patiënten met dementie, daar zijn andere voorzieningen voor binnen Zorggroep Almere.

Wilt u meer informatie over een opname in Flevoburen? Dan kunt u contact opnemen via tel. (036-) 548 56 46.