Verblijf in Flevoburen is tijdelijk. De revalidatie richt zich op een optimaal herstel en terugkeer naar huis.


Daarbij gaat het om het weer oppakken van de dagelijkse handelingen en het optimaal benutten van datgene wat u juist wel zelfstandig kunt. Als blijkt dat terugkeer naar huis (nog) niet mogelijk is, wordt in samenspraak met u als cliënt naar een andere oplossing gezocht.
 

Lees hier meer over onze kwaliteitsgegevens en het beleid aanvullende diensten.