Waarom vrijwilligerswerk?

In aansluiting op de zorgvisie van Flevoburen heeft elke afdeling een vast team. Dit team bestaat uit ziekenverzorgenden, verpleegkundigen, verzorgingsassistenten en huishoudelijk personeel. Zij dragen zorg voor de bewoners en zijn mede-­bepalend voor de sfeer op de afdeling. Ook vrijwilligers kunnen een belangrijk aandeel leveren.

Het persoonlijk contact, de extra aandacht voor bewoners en het verlenen van hand- en spandiensten dragen bij aan de noodzakelijke zorg. Dit alles komt ten goede aan de bewoners.

Flevoburen maakt deel uit van de Almeerse samenleving. Vrijwilligers zijn een belangrijke schakel tussen de leefgemeenschap in Flevoburen en de maatschappij.

Wat is een vrijwilliger in Flevoburen?

Een vrijwilliger is iemand die onbetaald en onverplicht zijn diensten beschikbaar stelt aan de bewoners en medewerkenden van Flevoburen. De diensten die vrijwilligers leveren behoren niet tot de zorg, die de instelling verplicht is de bewoner te geven.

Deze ‘onbetaalde’ maar zeer gewaardeerde medewerker wordt benaderd als andere (betaalde en niet-betaalde) medewerkers. Met rechten maar ook met plichten.

Vrijwilligersactiviteiten

De directe zorg aan de bewoners vindt plaats op de afdeling. Daar worden dan ook veel vrijwilligers ingezet. In overleg met de teamleider kunnen verschillende activiteiten plaatsvinden ter ondersteuning van het verzorgend en verplegend personeel. Andere mogelijke taken zijn het ondersteunen van de club-activiteiten en recreatieve activiteiten. Kortom, activiteiten die sfeerbepalend zijn en die bewoners erg op prijs stellen.

Aanmelden als vrijwilliger

Wanneer u zich aanmeldt als vrijwilliger van Flevoburen volgt een gesprek met de coördinator vrijwilligerswerk. In dit gesprek wordt verteld wat de doelstellingen zijn van Flevoburen en de plaats van het vrijwilligerswerk daarin. De verschillende mogelijkheden om als vrijwilliger actief te zijn worden uitgelegd en uiteraard komen de specifieke interesses en mogelijkheden van de aspirant-vrijwilliger aan bod.
Als u geïnteresseerd bent, vragen heeft of u wilt aanmelden voor vrijwilligerswerk, kunt u contact opnemen met de vrijwilligerscoördinator, Mariska de Haas, via 036-5485 646 of mdehaas@zorggroep-almere.nl .

Vrijwilligersbeleid Zorggroep Almere

De vrijwilliger heeft van het begin af aan een belangrijke positie ingenomen binnen de zorglocaties van Zorggroep Almere. Daarom is een goed beleid voor vrijwilligerswerk en mantelzorg binnen de woonzorgcentra van Zorggroep Almere van groot belang.

Meer informatie over het vrijwilligersbeleid van Zorggroep Almere vindt u hier .