Bedrijven die via de telefoon, de fax of het internet contracten proberen te sluiten moeten de consument duidelijk maken dat hij of zij binnen een week eenzijdig van dat contract af kan. Voor contracten waarbij de ‘verkoper’ die informatie verduistert is de termijn voor het eenzijdig beëindigen zelfs drie maanden. Dankzij die wettelijke bescherming bleef een 87-jarige Almeerse niet aan een contract vast zitten dat ze niet wilde.

Welkom
Mevrouw P. is 87 jaar. In november 2013 ontvangt een onverwacht een brief van Pretium. Pretium verwelkomt mevrouw P. als klant die weer telefoondiensten van Pretium wil afnemen. Pretium zal zorgen voor een geruisloze overstap van KPN naar Pretium en kondigt aan dat de kosten van de rekening van mevrouw P. zullen worden afgeboekt.

Verbazing
Mevrouw P. is verbaasd. Ze is nog nooit klant geweest bij Pretium en wil ook niet klant worden bij Pretium. De 87-jarige Almeerse kan zich vaag een telefoontje herinneren dat misschien heeft geleid tot de brief van Pretium. Ze vraagt de Sociaal Raadslieden wat te doen.

Wilsovereenstemming
Voor het ontstaan van een overeenkomst is wilsovereenstemming noodzakelijk. Dat wil zeggen dat beide contractspartijen het eens zijn geworden over de wezenlijke elementen van een contract. Mevrouw P. heeft absoluut geen contract met Pretium willen sluiten. Alleen al daarom is er geen overeenkomst ontstaan.

Afstand
Als er al een contract tot stand is gekomen, dan zou dat waarschijnlijk een contract zijn dat telefonisch gesloten is. Dat soort overeenkomsten zijn contracten die op afstand worden gesloten. Een overeenkomst die via internet, de telefoon, de fax, de post of een andere niet persoonlijk manier wordt gesloten is een overeenkomst op afstand. Voor contracten die met consumenten op afstand worden gesloten gelden extra waarborgen.

Bescherming
Bij contracten die op afstand met consumenten worden gesloten moet de ondernemer de burger schriftelijk informeren over de wezenlijke elementen van de overeenkomst. Daarbij moet de ondernemer de consument ook wijzen op het feit dat hij of zij de overeenkomst binnen zeven dagen eenzijdig tot een einde kan laten komen. Als de ondernemer dat niet doet, heeft de consument drie maanden de tijd om eenzijdig een einde te laten komen aan de overeenkomst


Criminogeen
De Sociaal Raadslieden schrijven voor mevrouw P. een brief naar Pretium. Daarin maken ze duidelijk dat er geen overeenkomst tot stand is gekomen. In de brief van Pretium staat niet duidelijk dat mevrouw P. de overeenkomst eenzijdig kan beëindigen. De Sociaal Raadslieden melden dat dat duidelijk maakt dat de activiteiten van Pretium een criminogeen karakter hebben.

Geen contract
Pretium reageert snel op de brief van de Sociaal Raadslieden en meldt dat de annulering in orde is gemaakt. Mevrouw P. blijft zodoende abonnee van haar oude vertrouwde KPN.