De wasmachine van de familie K. gaat stuk. Er is geen geld voor een nieuwe. Sociale Zaken beslist afwijzend op de aanvraag voor bijzondere bijstand. Dankzij een bezwaarschrift wordt dat anders en kan de familie toch een wasmachine kopen.

Duurzame gebruiksgoederen
Een wasmachine gaat langere tijd mee. Het is gebruikelijk om voor het aanschaffen van zulke duurzame gebruiksgoederen geld te sparen of geld te lenen. Sociale Zaken onderkent dat het niet mogelijk is om van een bijstanduitkering te sparen.

 

Langdurigheidstoeslag
Omdat de financiële reserves tijdens het genieten van bijstand opdrogen, is de langdurheidstoeslag  ingevoerd. Dat is een bedrag dat burgers één keer per jaar kunnen aanvragen als er sprake is van een meerjarig minimaal inkomen.

 

Aftrek
De familie K. krijgt geen bijzondere bijstand omdat Sociale Zaken drie maanden eerder de langdurigheidstoeslag heeft betaald. Die had de familie opzij moeten zetten voor de wasmachine.

 

Hoge huur
Na aftrek van de huurtoeslag moet de familie maandelijks € 302 betalen aan de verhuurder. In een bijstandsuitkering is een bedrag van € 222 opgenomen om huur te kunnen betalen. De familie heeft daardoor maandelijks een gat van € 80 in het huishoudbudget. Daardoor kan de familie niet sparen en geen leningen aflossen.

 

Bezwaarschrift
De Sociaal Raadslieden dienen voor mevrouw K. een bezwaarschrift in. Daarin maken de Sociaal Raadslieden duidelijk dat de familie door de hoge huurprijs niet kan sparen en geen geld kan lenen. Daarom kan de familie niet de noodzakelijk wasmachine kopen. Ten tijde van de toekenning van de langdurigheidstoeslag functioneerde de wasmachine prima. De familie kon niet weten dat de wasmachine snel stuk zou gaan.

 

Alsnog bijzondere bijstand
Sociale Zaken neemt een nieuw besluit. Door de hoge huur heeft de familie K. geen financiële draagkracht. Omdat de langdurigheidstoeslag toegekend was voordat de wasmachine stuk ging en de toeslag intussen op was, kon die niet meer gebruikt worden voor een wasmachine. Sociale Zaken verstrekt alsnog bijzondere bijstand voor het aankopen van een wasmachine.