Een 56-jarige Almeerse betaalt maandelijks € 100,- aan de Belastingdienst terug als ze twee nieuwe rekeningen van de Belastingdienst Toeslagen krijgt. Van de € 850,- die ze per maand van Sociale Zaken ontvangt moet ze nu maandelijks € 229,- aan de Belastingdienst betalen. Dat redt ze niet. Ze vraagt de Sociaal Raadslieden om raad.

Een 56-jarige Almeerse krijgt in 2011 te horen dat er geen werk meer voor haar is. Naast loon ontvangt ze dan nog alimentatie. Ook aan die alimentatie zal in de loop van 2012 een einde komen. Ze informeert bij Sociale Zaken wat haar toekomst is als er een einde komt aan de werkloosheidsuitkering en de alimentatie.

Een medewerker van Sociale Zaken laat de Almeerse weten dat ze alleen recht heeft op bijstand als haar inkomen te laag is en als de Almeerse niet teveel vermogen heeft. De Almeerse heeft jarenlang premie betaald voor een lijfrente. Die lijfrente was bedoeld als appeltje voor de dorst bij haar AOW.


De lijfrente  is afkoopbaar. De Almeerse komt pas in aanmerking voor bijstand als ze de lijfrente afkoopt en het geld gebruikt voor haar levensonderhoud. De Almeerse koopt de lijfrente af, gebruikt het geld voor haar levensonderhoud en vraagt na verloop van tijd bijstand aan. Sociale Zaken kent haar in de loop van 2012 bijstand toe.

In 2013 laat de Belastingdienst de Almeerse weten dat ze de huurtoeslag van 2012 volledig terug moet betalen. Dat is het gevolg van de afkoopsom. Door die afkoopsom is haar inkomen veel hoger. Zodoende heeft ze geen recht op huurtoeslag. Van de zorgtoeslag moet ze een deel terug betalen. De nieuwe schuld is € 3.500,- groot.


De Almeerse is dan al twee bedragen uit 2011 en 2010 aan het terugbetalen. Daarvoor heeft ze een betalingsregeling van € 100,- per maand getroffen. De Belastingdienst wil dat ze voor de nieuwe schulden maandelijks nog eens € 129,- gaat betalen. De Almeerse weet niet hoe ze dat van € 850 per maand moet doen. Vanwege de hoge premie voor de zorgverzekering en de hoge huurlasten is de betalingscapaciteit van de Almeerse nihil. Ze vraagt de Sociaal Raadslieden om raad.

De Sociaal Raadslieden dienen bij de Belastingdienst Toeslagen een verzoek voor een persoonlijke betalingsregeling in. Daarbij wijzen de Raadslieden er op dat niemand de Almeerse heeft duidelijk gemaakt welke gevolgen kleven aan het verplicht afkopen van de lijfrente


Een maand later laat de Belastingdienst Toeslagen weten dat de Almeerse niet meer hoeft af te lossen op al haar schulden. Ze heeft geen betalingscapaciteit. De Belastingdienst zal de invordering stop zetten. De Belastingdienst zal de komende drie jaar alleen geld van de Almeerse innen als ze een teruggave inkomensbelasting krijgt of als er toeslagen uit oude jaren worden nabetaald.