Een Almeerse laat zich in 2010 overhalen om een bio-matras aan te schaffen. Vier en een half jaar en diverse brieven van de Sociaal Raadslieden later, erkent de opkoper van een kat in de zak dat de Almeerse het restant van € 580,- niet hoeft te betalen.

Demonstratie
Mevrouw G. gaat in december 2010 naar een verkoopdemonstratie in een zaaltje in Almere. Daar biedt MAW-shop een bio-matras aan. Zo’n matras kost € 780,-. Mevrouw G. betaalt € 200,- aan en neemt de matras mee naar huis.

Annulering
Een dag later heeft mevrouw G. alweer spijt van de aankoop. Ze schrijft een brief naar MAW-shop en verstuurt die per aangetekende post. Ze laat de verkoper weten dat ze afziet van de aankoop van de matras. Ze vraagt de verkoper om de matras op te halen en de aanbetaalde € 200,- op haar rekening over te maken. Een reactie van MAW-shop blijft uit. Daarom verstuurt mevrouw G. meerdere aangetekende brieven.

€ 580,-
Na verloop van tijd ontvangt mevrouw G. wel brieven van de verkoper. Die wil dat ze de resterende € 580,- betaalt. Mevrouw G. gaat naar de Sociaal Raadslieden. Die laten MAW-shop weten dat mevrouw G. keurig op tijd de koop heeft geannuleerd. Dus hoeft ze niets ten betalen.

Stilte
Volgens MAW-shop had mevrouw G. een verkeerd adres gebruikt. Er blijken meerdere bedrijven gebruik te maken van een en hetzelfde postbusnummer. Na diverse brieven van de Sociaal Raadslieden wordt het eind 2011 stil. Mevrouw G. krijgt haar geld niet terug en MAW-shop laat na zes maanden en vier brieven niets meer van zich horen.

Andere schuldeiser, zelfde schuld
In december 2014 ontvangt mevrouw G. een brief van een deurwaarders- en incassobureau. MAW-shop blijkt de onbetaalde rekening aan een Duits bedrijf te hebben verkocht. Dat bedrijf eist nu alsnog de
€ 580,- op.

Kat in de zak
Mevrouw G. klopt weer bij de Sociaal Raadslieden aan. Die laten de deurwaarder weten dat het Duitse bedrijf een kat in de zak heeft gekocht. Mevrouw G. heeft op tijd de koop geannuleerd en hoeft daarom de € 580,- niet te betalen.

Sluiting dossier
Twee maanden later is er nog geen reactie van de deurwaarder. Daarom schrijven de Sociaal Raadslieden de deurwaarder nog een keer aan. Eind maart 2015 laat de deurwaarder weten dat het dossier gesloten is. Mevrouw G. hoeft de € 580,- niet te betalen. De aanbetaalde € 200,- heeft ze niet teruggekregen.