Trapprobleem
Volgens de huisarts van mevrouw M. heeft ze een trapprobleem. Buren helpen haar boodschappen naar boven te sjouwen. Mevrouw M. vult daarom een ‘aanmeldformulier Wet Maatschappelijke Ondersteuning’ in. Ze meldt dat ze vanwege ernstige rugklachten haar woning niet meer normaal kan gebruiken: ze kan de trap niet meer normaal op of af.

Boodschappen sjouwen
Ze laat ook weten dat buren haar helpen om de boodschappen naar boven te sjouwen. Ze meldt op het formulier dat een verhuizing naar een gelijkvloerse woning zonder trap de oplossing is. De verklaring van de huisarts doet ze bij het formulier. Dat stuurt ze naar Servicepunt Z.


WoningNet
Twee maanden later wordt ze gebeld door een medewerker van Servicepunt Z. Servicpunt Z. adviseert mevrouw M. zich in te schrijven als woningzoekende bij WoningNet. Dat advies bevestigt Servicepunt Z schriftelijk.

Wachttijd
Mevrouw M. vraagt aan de Sociaal Raadslieden of deze reactie van de gemeente adequaat is. Dat is het niet. Wachten op een gewone woning duurt tegenwoordig gemiddeld ruim zes jaar. Mevrouw M. moet dan jaren wachten voordat ze geen trappen meer hoeft te lopen.


WMO-Indicatie
De wachttijd voor een aangepaste woning moet veel korter zijn. De Sociaal Raadslieden begrijpen niet waarom Servicepunt Z niet heeft bekeken, of er een indicatie nodig is voor verhuizing naar een aangepaste woning. De Sociaal Raadslieden dienen daarom een klacht in bij de gemeente Almere.

Geschrokken
Anderhalve week later belt een medewerker van Servicepunt Z. Die is geschrokken van de situatie bij mevrouw M. en laat weten dat er een advies zal worden gevraagd over de noodzaak voor een verhuizing naar een aangepaste woning. Servicepunt Z. zorgt ook direct voor de inzet van huishoudelijke hulp bij mevrouw M. Hoewel mevrouw M. daar niet om had gevraagd, was dat kennelijk ook hard nodig.