Als de zoon van mevrouw M. 18 jaar wordt verandert er van alles. Volgens Sociale Zaken moet mevrouw M. daardoor € 175,- betalen. Dankzij een bezwaarschrift zorgt Sociale Zaken voor een nabetaling.

Minimum
Mevrouw M. is alleenstaande ouder. Haar jongste kind wordt halverwege maart 2014 volwassen. Dat heeft gevolgen voor haar bijstandsuitkering. Zodra de zoon 18 jaar is, verliest mevrouw M. volgens de regels van de bijstandswet haar status van alleenstaande ouder.


Student
Zoonlief gaat keurig naar school. Hij heeft een tegemoetkoming voor scholieren aangevraagd bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). DUO heeft de zoon van mevrouw M. laten weten dat hij vanaf april 2014 maandelijks € 183,67 krijgt.

Alleenstaande
Sociale Zaken laat eind april aan mevrouw M. weten dat haar uitkering verandert. Vanaf de verjaardag van haar zoon krijgt ze niet langer € 1.158,- maar € 900,- per maand. Sociale Zaken heeft in maart al de oude uitkering betaald. Daarom moet mevrouw M. € 175,- terug betalen.


Garantietoeslag
Sociale Zaken weet dat het niet doenlijk is om samen met een kind van € 900,- rond te komen. Daarom bestaat de garantietoeslag voormalige eenoudergezinnen. Die garantietoeslag zorgt er voor dat het gezamenlijk inkomen van jongste kind en ouder niet lager is dan € 1.286,- per maand.

Berekening
Sociale Zaken kent mevrouw M. een garantietoeslag toe. Sociale Zaken berekent die toeslag door van de € 1.286,- de tegemoetkoming van DUO en de bijstandsuitkering van mevrouw M. af te trekken. Ze krijgt maandelijks maximaal € 297,-.


Maart 2014
In de maand maart ontvangt de zoon geen tegemoetkoming van DUO. Daarom klopt de berekening voor die maand niet. Sociale Zaken blijkt voor april de halve toeslag uit te betalen en voor maart niets. Dat is voor de Sociaal Raadslieden reden om bezwaar voor mevrouw M. aan te tekenen.

Uitspraak
Sociale Zaken doet uitspraak zonder een hoorzitting te houden. De bezwaren worden gegrond verklaard. Sociale Zaken kent voor maart een hogere garantietoeslag toe. Daardoor hoeft mevrouw M. geen geld terug te betalen. Sociale Zaken betaalt ook de ontbrekende garantietoeslag uit.