In juni 2015 vraagt een Almeerder de Sociaal Raadslieden om voor hem bezwaar te maken tegen de afwijzing van die hij van het Waterschap heeft ontvangen op zijn kwijtscheldingsverzoek. Hij vertrekt met een afspraak voor het doen van aangifte inkomstenbelasting en het vooruitzicht op de teruggave van  € 5.000,-.

Geen kwijtschelding
Meneer A. is alleenverdiener. Zijn echtgenote heeft geen werk. Het inkomen van meneer A. is met
€ 1.370,- netto per maand iets hoger dan een bijstandsuitkering voor een gezin: € 1.304,-. Na de ontvangst van de aanslag verontreinigingsheffing heeft meneer A. een kwijtscheldingverzoek ingediend. Hij heeft nu een reactie ontvangen. Meneer A. krijgt geen kwijtschelding. Hij is naar het spreekuur van de Sociaal Raadslieden gekomen om te laten controleren of dat wel klopt.

Geen bezwaar
Verzoeken voor kwijtschelding worden beoordeeld aan de hand van inkomen, woonlasten en lasten voor de zorgverzekering. Volgens die rekensom beschikt meneer A. over betalingscapaciteit. Bezwaar maken heeft dan ook geen zin. De Sociaal Raadslieden maken de heer A. duidelijk dat het gezinsinkomen niet alleen uit zijn inkomen bestaat. Zijn echtgenote heeft aanspraak op uitbetaling van de algemene heffingskorting.

Onbekend
De heer A. laat weten dat zijn echtgenote geen geld krijgt van de Belastingdienst. Het gezin wist niet dat de niet verdienende partner zijn of haar algemene heffingskorting door de Belastingdienst kon laten uitbetalen. Deze mogelijkheid wordt langzaam afgebouwd.

Teruggave
Mevrouw A. heeft voor de jaren 2012, 2013 en 2014 nog aanspraak op de teruggave van de inkomstenbelasting die meneer A. heeft betaald. Meneer A. maakt een afspraak om die aangiftes te doen. Het gezin moet dan wel de aanslag van het Waterschap betalen, maar heeft nog meer dan
€ 5.000,- tegoed van de Belastingdienst. Daarmee kan hij de aanslag van het Waterschap van € 250,- ruimschoots betalen.