Bijstand is een vangnet voor wie niet voldoende inkomen heeft. Het recht op bijstand ontstaat pas na een aanvraag. Voor flex-werkers  zorgt dat voor inkomensonzekerheid. Vaste arbeidsuren bieden meer duidelijkheid en daardoor zekerheid.

1 uur
Mevrouw S. werkt sinds 2011 als helpende in de zorg. Ze heeft een arbeidsovereenkomst voor 1 uur per week met een wisselend rooster. Ze werkt meer dan dat ene uur per week. Sociale Zaken verrekent haar inkomsten met een aanvullende bijstandsuitkering.

Meer werk
Na een jaar verlengt de werkgever de  overeenkomst met een jaar. Weer een jaar later verandert de arbeidsovereenkomst in een overeenkomst voor onbepaalde duur. In al die tijd is er geen verandering gekomen in het ene uur werk per week. Toch roept de werkgever mevrouw S. veel vaker op voor werk dan voor 1 uur. Het aantal gewerkte uren in 2013 varieert van 60 tot 120.


Geen bijstand meer
Omdat ze regelmatig meer uren heeft gewerkt, heeft ze een tijdje zoveel verdiend dat Sociale Zaken haar uitkering heeft beëindigd. Nu blijkt dat de werkgever  haar zo weinig laat werken dat ze weer aanspraak heeft op bijstand.

Aanvraag te laat
De Almeerse wist niet van te voren dat haar werkgever haar voor maar 60 uur zou oproepen. Daarom heeft ze geen aanvraag voor een aanvullende bijstandsuitkering ingediend. Bijstand moet een burger op tijd aanvragen. Zonder aanvraag ontstaat geen recht op (aanvullende) bijstand. De Almeerse heeft nu wel een nieuwe aanvraag ingediend


Meer uren?
Volgens de oude CAO had de werkgever het aantal vaste uren van mevrouw S. moeten uitbreiden. De Sociaal Raadslieden schrijven daarom een brief naar de werkgever van de Almeerse. De raadslieden vragen aan de werkgever of die een vacature zal stellen en of mevrouw S. die uren dan krijgt.

Meer uren!
Binnen een maand laat de werkgever weten dat de arbeidsovereenkomst met mevrouw S. zal worden aangepast. In plaats van 1 uur per week zal zij een vast contract krijgen voor gemiddeld 20 uur per week. Daarmee is de bestaanszekerheid van mevrouw S.  wat steviger geworden en loopt ze in de toekomst minder snel inkomen mis.