Mevrouw O. ontvangt een bijstandsuitkering van Sociale Zaken. Sinds de dochter van mevrouw O. 18 jaar is geworden, ziet Sociale Zaken mevrouw O. niet langer als alleenstaande ouder, maar als alleenstaande. De dochter woont nog wel bij mevrouw O. in huis. Zij studeert en ontvangt elke maand studiefinanciering. De dochter is daarmee financieel onafhankelijk van haar moeder.

In 2007 en 2008 ontvangt mevrouw O. nog ten onrechte een voorlopige teruggave van de Belastingdienst die alleen bedoeld is voor alleenstaande ouders. Sociale Zaken houdt die teruggave in op haar bijstandsuitkering. In 2009 moet mevrouw O. dat geld aan de Belastingdienst terugbetalen. De Sociaal Raadslieden vragen dan voor haar aan  Sociale Zaken om haar een vergoeding uit te betalen. Wanneer mevrouw in 2007 en 2008 geen teruggave van de Belastingdienst zou hebben ontvangen, zou zij immers een hogere bijstandsuitkering hebben gekregen.

Sociale Zaken gaan akkoord met het verzoek van de Sociaal Raadslieden, en zorgen ervoor dat mevrouw de aanslagen van de Belastingdienst kan betalen. Het gaat om een totaalbedrag van netto meer dan € 2.500.


In 2010 ontvangt mevrouw van Sociale Zaken een jaaropgave voor het jaar 2009. Op die jaaropgave staat dat haar bruto inkomen bijna € 19.000 was in 2009. Dat is veel meer dan een normale bijstandsuitkering voor een alleenstaande. Op een normale jaaropgave staat niet meer dan € 15.000. Omdat mevrouw zo ver boven het minimuminkomen uit komt, moet zij een groot deel van de in 2009 ontvangen huurtoeslag terugbetalen.

Mevrouw O. komt terug naar de Sociaal Raadslieden. Gelukkig is het mogelijk om bij de Belastingdienst Toeslagen een verzoek in te dienen om een deel van het inkomen buiten beschouwing te laten. Dat kan onder andere als er sprake is van een nabetaling. De Sociaal Raadslieden dienen zo’n verzoek in voor mevrouw O.

Twee maanden later reageert de Belastingdienst Toeslagen. De Belastingdienst zal het nabetaalde inkomen niet meetellen bij het vaststellen van de huurtoeslag 2009. Daardoor hoeft mevrouw O. gelukkig geen huurtoeslag 2009 terug te betalen.


> Meer voorbeelden


> Terug naar Sociaal Raadslieden