Op 25 april 2008 verstuurt de familie B. de aangifte inkomstenbelasting over het jaar 2007. Meneer en mevrouw B. zijn beiden gepensioneerd. Het inkomen bestaat alleen uit AOW-pensioen. De Sociale Verzekeringsbank houdt daar geen loonbelasting op in. Hoewel de familie B. aftrekbare ziektekosten heeft, komt de familie niet in aanmerking voor een teruggave van belastinggeld. In plaats daarvan hebben ze aanspraak op een Tegemoetkoming Buitengewone Uitgaven (TBU).

De familie B. heeft onder meer aftrekbare ziektekosten omdat meneer en mevrouw allebei een dieet moeten volgen. De eigen bijdrage voor de huishoudelijke hulp telt ook mee, evenals allerlei andere extra kosten voor medisch noodzakelijke voorzieningen.


Om de TBU te krijgen heeft de familie B. in april 2008 aangifte gedaan voor de inkomstenbelasting. Zes weken na de vaststelling van de aanslag inkomstenbelasting mogen ze dan automatisch de TBU verwachten. De familie B. verwacht een TBU van meer dan € 1.300 te krijgen.

Op 25 april 2009 heeft de Belastingdienst nog steeds geen aanslagen inkomstenbelasting 2007 voor meneer en mevrouw B. vastgesteld. Dat is vreemd. Volgens het bedrijfsplan van de Belastingdienst mag het maximaal een jaar duren totdat er een aanslag is vastgesteld.

De Sociaal Raadslieden dienen voor de familie B. een klacht in. De Belastingdienst onderzoekt de kwestie en stelt daarna met spoed de aanslagen vast. De familie krijgt excuses aangeboden door de Belastingdienst. Kort nadat de aanslagen zijn vastgesteld hebben zij de TBU ontvangen. Daar was het om te doen.