De familie M. is halverwege 2008 in Almere komen wonen. Voorheen had mevrouw M. een tijdelijk arbeidscontract en ontving dhr. M. van UWV een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Toen het contract van mw. M. niet verlengd werd, had zij geen recht op een werkloosheidsuitkering. UWV vult vanaf dat moment de uitkering van dhr. M. tot de hoogte van het sociaal minimum voor een gezin.

De familie M. vraagt huurtoeslag aan voor de nieuwe woning. De Belastingdienst Toeslagen kijkt naar de hoogte van hun totale inkomen in dat jaar. Hoe hoger het jaarinkomen, hoe lager het recht op huurtoeslag. Omdat het inkomen van de familie M. in de eerste helft van het jaar aan de hoge kant was, komen ze niet in aanmerking voor de maximale huurtoeslag. Dat levert een moeilijke situatie op, omdat ze wel een inkomen op minimumniveau hebben. Zij krijgen slechts € 55 huurtoeslag per maand, terwijl de maximale huurtoeslag voor hun woning € 234 is. De familie mist dus € 179 per maand. Ze hebben helaas geen spaargeld.

Het gezin komt bij de Sociaal Raadslieden. De Sociaal Raadslieden adviseert de familie om woonkostentoeslag aan te vragen bij Sociale Zaken.

De familie gaat naar het Stadhuis en vraagt daar de woonkostentoeslag aan. Na een paar maanden ontvangt de familie het besluit op hun aanvraag. Volgens Sociale Zaken komt de familie niet in aanmerking voor  woonkostentoeslag. De familie gaat terug naar de Sociaal Raadslieden. Die schrijven een bezwaarschrift. Aan de hand van de richtlijnen leggen de raadslieden uit waarom het besluit niet klopt.


Sociale Zaken verklaart het bezwaarschrift gedeeltelijk gegrond. Volgens Sociale Zaken kan de familie € 33 per maand krijgen. Daar begrijpen de Sociaal Raadslieden niet veel van. De familie machtigt de Sociaal Raadslieden om beroep aan te tekenen bij de Rechtbank.

Nog voordat de rechtbank zich over de nogal technische kwestie buigt, komt Sociale Zaken tot inkeer. De gemeente kent de familie alsnog € 179 per maand woonkostentoeslag toe voor 2008. Dat is voor een aantal maanden een fors bedrag. De Sociaal Raadslieden kunnen daarom het beroep bij de rechtbank intrekken.