Naast de één-op-één consulten bieden we Centering Pregnancy aan. Centering Pregnancy houdt in dat je vanaf ongeveer 12 á 14 weken in de zwangerschap maandelijks mee kunt doen aan groepsconsulten. Een uitgebreidere en meer interactieve vorm van begeleiding. Later in de zwangerschap vinden de groepsconsulten eens per twee weken plaats. Je krijgt tijdens de groepsconsulten begeleiding van een verloskundige en een kraamverzorgster. Als zwangere heb je dus de keuze, of één-op-één consulten, of meedoen aan groepsconsulten. Natuurlijk blijft het naast de zorg in de groep altijd mogelijk om ons individueel te spreken als dat gewenst of noodzakelijk is. Tot de 12e week en vanaf de 35e week zijn de consulten altijd één-op-één.

Je krijgt meer informatie en vergroot je netwerk

Elk consult komt dezelfde groep samen en wordt er gesproken over tal van zaken die met de zwangerschap en de geboorte te maken hebben. Doordat de groep altijd uit dezelfde personen bestaat, kun een goede band opbouwen omdat ervaringen en adviezen met elkaar gedeeld worden. De bijeenkomsten zijn altijd op een vaste dag en op een vast tijdstip en zijn vooraf al bekend voor de hele zwangerschap. Je vragen worden beantwoord en bij elke bijeenkomst wordt er geluisterd naar het hartje en wordt een uitwendig onderzoek gedaan door de verloskundige. Ook wordt je bloeddruk gemeten. Naast de controles en het verkrijgen van informatie, is het voor jou een mooie kans om andere zwangeren te ontmoeten. De groep komt samen tot ongeveer de 35e week van de zwangerschap. Daarna vinden de consulten weer één-op-één plaats. Een paar weken later ziet iedereen elkaar weer mét de baby’s op een afsluitende bijeenkomst. 

Veilig en vertrouwd

In Amerika is gebleken dat het aantal vroeggeboortes met gemiddeld 30 procent afneemt als vrouwen de groepsconsulten bij de verloskundige volgen. Zwangeren ervaren minder stress doordat zij veel herkenning vinden bij de andere deelnemers en hebben meer kennis door de uitgebreide consulten. Deze groepsconsulten zijn uiteraard niet verplicht. De persoonlijke consulten blijven bestaan. Centering Pregnancy wordt door de verloskundigen van Zorggroep Almere als extra service aangeboden.