Onafhankelijke nascholing door en voor huisartsen, physician assistants, dokterassistenten en praktijkondersteuners.

Wat doet de Werkgroep Deskundigheidsbevordering Huisartsenzorg?

  • Onafhankelijke nascholingen door en voor huisartsen, doktersassistenten, PA en praktijkondersteuners in Almere, met als doel de kwaliteit van de huisartsenzorg te bevorderen.
  • Bevordert de samenwerking en communicatie tussen eerste en tweede lijn.
  • Implementeert de kwaliteitseisen van scholingen, die door de beroepsgroep zijn gesteld.
  • Verzorgt de instellingsaccreditatie voor huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, specialisten (in samenwerking met huisartsen), POH en doktersassistenten.
  • Uitgave van een gezamenlijke nascholingsagenda.
  • Logistieke ondersteuning van cursussen en kwaliteitsprojecten.

Contact

Randstad 22-01, 1316 BN Almere
06 57 09 64 87

wdh@zorggroep-almere.nl

Contactpersonen:
Luk van Eygen: medisch adviseur
Leni Smit: medisch adviseur
Bernadette Bornhijm: coördinator
Opal Hite: administratie en accreditatie

Overzicht contactartsen

Nieuws uit de WDH

Agenda WDH:

Uitgelicht – Agenda WDH

Vakgroep scholingen:

WDH scholingen:
Huisartsendagen 11/12 oktober – Hotel Golfzang, Egmond aan Zee
https://forms.office.com/r/Hhnd5v33wW

Externe scholingen:

 

Oudercursus Help mijn kind kan niet zonder!

Beste lezer,

Veel ouders met kinderen met problemen rondom middelen/beeldschermgebruik of gokken voelen zich machteloos en hebben het gevoel het gedrag van hun kind niet bij te kunnen sturen. Dit kost veel energie, slapeloze nachten en lijkt nauwelijks iets op te leveren. De oudercursus Help mijn kind kan niet zonder! van Tactus Verslavingszorg helpt ouders en opvoeders de regie weer in handen te krijgen en zich minder machteloos te voelen.

De cursus van vijf avonden is bedoeld voor ouders en opvoeders met kinderen tussen de 12 en 23 jaar die problematisch alcohol drinken of teveel drugs gebruiken, overmatig gamen of gokken. De cursus is kosteloos.

De oudercursus wordt online op de volgende data aangeboden via Microsoft Teams:

·         Donderdag 08.09 19:00 – 21:00

·         Donderdag 15.09 19:00 – 21:00

·         Donderdag 22.09 19:00 – 21:00

·         Donderdag 29.09 19:00 – 21:00

(Let op: De vijfde bijeenkomst wordt in samenspraak met de deelnemers gepland)

Kent u ouders die deel willen nemen aan deze cursus? Ouders kunnen zich aanmelden via helpflevoland@tactus.nl. Via ditzelfde mailadres kunt u als organisatie ook flyers /of posters aanvragen.

OBESITAS OVERLEG
Sinds 2018 is overgewicht de norm. Meer dan 50% van alle volwassen Nederlanders
is te zwaar. Inmiddels is duidelijk dat obesitas een chronische ziekte is waarbij de
oorzaken en de gevolgen complex zijn. Gewichtsreductie kan echter de
levenskwaliteit en levensverwachting sterk doen toenemen en de immuniteit
verbeteren.
De laatste jaren maakt de behandeling van obesitas een snelle ontwikkeling door.
Jaarlijks ondergaan zo’n 12.000 obesitas patiënten een maagverkleining en sinds
2019 wordt de gecombineerde leefstijl interventie vergoed vanuit het basispakket.
Recent is een start gemaakt met het voorschrijven van nieuwe medicatie in de
behandeling van obesitas.
De aanpak en behandeling van obesitas levert nieuwe uitdagingen op in de
spreekkamer. Deze multidisciplinaire nascholing is bedoeld om u als zorgverlener
daarbij inzicht en ondersteuning te geven. Een panel van experts zal tijdens deze
avond al uw vragen beantwoorden.
Deze nascholing is met name bedoeld voor huisartsen, internisten, chirurgen,
specialisten werkzaam in zelfstandige klinieken en allen die in opleiding zijn voor
een van deze specialismen en verpleegkundig specialisten met een
voorschrijfbevoegdheid.
Wij hopen u te mogen verwelkomen op een van de avonden.
Met vriendelijke groet,
Drs. Joyce Arnoldus, internist OvergewichtCentrum Lelystad in samenwerking met
Centrum Gezond Gewicht, Erasmus MC
Dr. Arijan Luijten, bariatrisch chirurg Máxima MC
Dr. André van Beek, internist-endocrinoloog UMCG

PROGRAMMA
17.45 uur Ontvangst met broodmaaltijd
18.30 uur Opening: uitleg van de avond en leerpunten
18.35 uur Casus 1: Oorzaken van obesitas; geen patiënt is hetzelfde
19:45 uur Pauze
20.00 uur Casus 2: Postbariatrische successen en zorgen; de visie vanuit de Interne Geneeskunde
Casus 3: Buikpijn na bariatrische chirurgie
21.00 uur Afsluiting en take home messages

DATA, LOCATIES EN PANELLEDEN
REGIO LEIDEN/DEN HAAG 26 SEPTEMBER 2022
Van der Valk Hotel, Den Haag – Nootdorp, Gildeweg 1, 2632 BD Nootdorp
MODERATOR
Drs. J.H.A. (Joyce) Arnoldus (internist)
PANELLEDEN
Dr. I. (Ingrid) Rietveld (internist-endocrinoloog)
Drs. E.S. (Eline) van der Valk (arts-onderzoeker en
AIOS interne geneeskunde)
REGIO ARNHEM, 4 OKTOBER 2022
Van der Valk Hotel Arnhem, Amsterdamseweg 505, 6816 VK Arnhem
MODERATOR
Dr. A.C. (Arianne) van Bon (internist-endocrinoloog)
PANELLEDEN
t.b.d.
REGIO UTRECHT 6 OKTOBER 2022
Van der Valk Hotel De Bilt-Utrecht, De Holle Bilt 1, 3732 HM De Bilt
MODERATOR
Dr. P.C. (Christine) Oldenburg-Ligtenberg (internistendocrinoloog)
PANELLEDEN
Dr. J.S. (Jan-Steven) Burgerhart (internistvasculaire
geneeskunde)