De laatste tijd is er weer een toename van kinkhoest geconstateerd. Ook een kind met borstvoeding is kwetsbaar voor het krijgen van kinkhoest. Tijdig vaccineren, dus niet later dan op 8 weken, is verstandig.