De eerste afspraak vindt plaats op de ‘Intakestraat’, die je kunt vinden in de Spoedpost in het Flevoziekenhuis. Als verloskundigen van Zorggroep Almere werken we namelijk samen met onder andere het Flevoziekenhuis en kraamzorgorganisaties samen binnen het verloskundig samenwerkingsverband Preall. Zo kunnen we je nog betere en gerichtere zorg geven. Tijdens de eerste afspraak ontmoet je niet alleen een verloskundige, maar ook een gynaecoloog.

De afspraak bestaat uit 3 onderdelen. Je krijgt eerst een echo om te kijken hoever je zwanger bent en om de uitgerekende datum te bepalen. Vervolgens kom je op intake bij een van onze verloskundigen. Deze afspraak duurt 45 minuten. Er worden dan veel vragen aan je gesteld. Over je algemene gezondheid, de gezondheid van je partner, over erfelijke aandoeningen in de familie, over eerdere zwangerschappen, maar ook algemene gegevens zoals adres en verzekering. Vervolgens ga je nog 15 minuten naar de gynaecoloog. De verloskundige en gynaecoloog bespreken samen waar de zorg voor jouw zwangerschap en bevalling het best kan plaatsvinden. Ben je gezond en zijn er geen complicaties? Dan kun je voor de verdere zorg in de zwangerschap terecht bij je eigen verloskundige. Is er sprake van een verhoogd risico? Dan werkt je verloskundige samen met de gynaecoloog en kan er sprake zijn van ‘gezamenlijke’ zorg. Soms is het nodig dat je de gehele zwangerschap en bevalling in het ziekenhuis onder controle bent. Je hoort dit altijd ná je eerste afspraak en natuurlijk heb je hier zelf ook een stem in.

Kijk hier voor meer informatie over ons samenwerkingsverband Preall. 

 

Voorbereiding standaard bloedonderzoek

De verloskundige geeft je formulieren mee voor het bloedonderzoek dat standaard bij iedere zwangere vrouw wordt gedaan. Hierbij worden verschillende dingen nagekeken, zoals:

  • ijzer- en suikergehalte;
  • bloedgroep en rhesusfactor;
  • aanwezigheid van antistoffen in je bloed die voor de zwangerschap van belang zijn;
  • bepaalde infectieziektes als Hepatitis-B (leverontsteking), Lues (geslachtsziekte), HIV-dragerschap;
  • eventuele immuniteit voor Rode hond (Rubella).

 

Te regelen zaken

Tijdens het eerste consult informeert de verloskundige je ook over belangrijke zaken die je moet regelen in het begin van de zwangerschap. Onder Wat te regelen? vind je hierover meer informatie.

 

Zwangerschapskaart

Als de verloskundige voldoende gegevens heeft verzameld kan je zwangerschapskaart worden aangemaakt. De voorkant in kleur bevat algemene gegevens en gegevens over je voorgeschiedenis en familie. De achterkant gaat over deze zwangerschap, hierop staan de bloeduitslagen en alle controles die in de zwangerschap zijn gedaan.

 

Controle

De controle die de verloskundige uitvoert bestaat uit het controleren van gewicht en bloeddruk. Daarnaast beoordeelt de verloskundige je buik en bepaalt zij of hij of je baarmoeder al voelbaar is. Als dit het geval is, proberen we het hartje voor het eerst te horen. Dat is natuurlijk een spannend moment. Schrik niet als dit de eerste controle niet lukt, het kan net even te vroeg zijn om de baby al te kunnen horen, bijvoorbeeld omdat je toch iets minder ver bent, of omdat je baarmoeder nog te ver in het bekken zit. Na de eerste controle wordt er een echo gemaakt om te bepalen hoever je precies zwanger bent. Wij zorgen ook dat je alle echo’s die daarna nodig zijn krijgt.

 

Meer informatie

Vervolgcontroles