Wat is een BOL-opleiding? BOL staat voor Beroeps Opleidende Leerweg. Als je een BOL-opleiding volgt, zit je grotendeels op school. Deze opleiding heeft een theoretisch karakter, zeker vergeleken met de BBL-opleiding. Bij de BOL-opleiding loop je wel verschillende stages gedurende je studie om ervaring op te doen in de praktijk.

Wat is een BBL-opleiding? BBL staat voor Beroeps Begeleidende Leerweg. Deze opleiding heeft voornamelijk een praktisch karakter. Je combineert namelijk leren (ongeveer 1 dag per week naar school) met werken (ongeveer 4 dagen per week). Je gaat dus direct aan de slag bij een erkend leerbedrijf.

Ja, in principe werk je volgens rooster en dus ook in de avonden en weekenden. Mochten er bijzondere omstandigheden zijn waardoor dit niet altijd kan, dan wordt voor BOL stagiairs in overleg gekeken wat de mogelijkheden zijn.

Ja, de kosten voor het aanvragen van de VOG zijn voor de stagiair zelf.

Mocht je zelf al een VOG hebben die niet ouder is dan 12 maanden bij aanvang van de stage, dan kan deze ook aangeleverd worden.

Als een stagiair geen VOG aanlevert binnen 1 maand na aanvang van de stage, dan wordt de stageovereenkomst beëindigd.

Een VOG is nodig voor stagiairs die langer dan 8 weken stage lopen in de uitvoerende zorg bij Zorggroep Almere, Zorgapotheken Flevoland of Fysiotherapie Zorggroep Almere. Voor een stage in een niet-zorg functie is een VOG niet nodig.

Nee, de reiskosten worden over het algemeen niet of minimaal vergoed.

De vergoeding van stage-uren en reiskosten gaan volgens de CAO van de plek waar stage wordt gelopen.

Voor oriënterende / snuffelstages en beroepsoriënterende stages, die een periode omvatten van minder dan 4 weken, worden geen stage- en onkostenvergoeding toegekend.

Voor beroepsopleidende, werk- en afstudeerstages wordt meestal een stagevergoeding toegekend (volgens CAO). Voor parttime stages wordt meestal een vergoeding gegeven, die in verhouding staat tot het aantal uren dat stage wordt gelopen.

We proberen binnen een week op het verzoek te reageren, maar soms kan het iets langer duren.

Zorggroep Almere heeft erkenning van de SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven). We voldoen aan een aantal criteria die aantonen dat wij goede stagebegeleiding geven. En daarom mogen we de titel “erkend leerbedrijf” gebruiken.

Een snuffelstage staat voor het meekijken naar wat werken in de zorg betekent. Leerlingen van  middelbare scholen in Almere die op het VMBO, HAVO of VWO zitten, kunnen bij ons meekijken. De snuffelstage duurt meestal minder dan 1 week en we stellen hier geen stageovereenkomst voor op.

Een snuffelstage loopt in principe via de school en meestal vindt de stage plaats binnen de wijk waar de school zich bevindt. School heeft vaak een overeenkomst met deze locatie.

Je hebt geen recht op een vast contract, maar een contract hoort bij goed functioneren zeker tot de mogelijkheden.

Nee, dat gaat helaas niet. Voordat je gaat starten met je stage zijn er een aantal zaken die geregeld moeten zijn. Over het algemeen kun je 4 weken nadat je het kennismakingsgesprek hebt gehad gaan starten.

Nee. Stageplaatsen voor Verloskundigen worden geregeld via de Academie Verloskunde Amsterdam Groningen (AVAG). Verloskunde van Zorggroep Almere heeft vaste afspraken met de AVAG. Er komen geen aanmeldingen voor stages via een andere weg binnen.

Verzorgende brengt dame in een rolstoel eten.

Staat je vraag er niet bij?

Stuur dan een e-mail met je vraag dan we geven je zo snel mogelijk een antwoord!