Wil jij helpen mensen in beweging te brengen en te houden?

In bijna al onze gezondheidscentra bieden we fysiotherapie aan. Onze 90 fysiotherapeuten zijn breed gespecialiseerd en bieden onze klanten hulp bij diverse klachten op het gebied van houding en beweging. In gezondheidscentrum Het Noorderdok werken therapeuten die zich met name richten op diagnostiek en speciale behandelingen. In het woonzorgcentrum Polderburen werken gespecialiseerde Fysiotherapeuten in het Geriatrisch Expertise centrum.

Help je mee aan het verbeteren van de houding en beweging van onze cliënten?

We hebben structureel stageplekken beschikbaar voor stagiaires Fysiotherapie van de

  • Hogeschool van Amsterdam en
  • Hogeschool Utrecht.

Er kan eventueel ook gekeken worden naar aanmeldingen van andere scholen.

Meer weten…

over je stage en over praktische zaken als Verklaring Omtrent Gedrag en werktijden? 

Lees de folder Opleidingen en stages bij Zorggroep Almere