Wil jij graag samenwerken met andere vakmensen in een woonzorgcentrum en thuis?

Vanuit het Geriatrisch Expertisecentrum bieden we multidisciplinaire behandeling. Dit is een behandeling waarbij meerdere zorgverleners zijn betrokken (te weten de specialist ouderengeneeskunde, fysiotherapeut, ergotherapeut, maatschappelijk werk, diëtist, logopedist en psycholoog). Dit doen we in onze woonzorgcentra, in het centrum voor verpleeghuiszorg en in het centrum voor geriatrische revalidatiezorg. Alle disciplines hebben ook een eerstelijnspraktijk en daar ondersteunen we de huisartsen en de wijkverpleging in hun zorg voor kwetsbare cliënten thuis.

In het Geriatrisch Expertisecentrum werken de verschillende behandelaars nauw samen. Zij zijn gespecialiseerd in de behandeling van meestal oudere cliënten en chronisch zieken. De behandelaars zijn uitstekend opgeleid, gemotiveerd, betrokken en deskundig. Wil jij dat ook zijn? Kom dan bij ons stagelopen!

In nauwe samenwerking met de Vrije Universiteit van Amsterdam begeleiden onze psychologen stagiairs Psychologie. Als je hiervoor in aanmerking wilt komen, neem dan contact op met de stagebegeleider van je studie.

We hebben verder structureel stageplekken beschikbaar voor stagiaires in opleiding tot behandelaar van Hogeschool Windesheim en Hogeschool van Amsterdam. Maar het komt wel voor dat we niet alle plekken kunnen vullen. Dan kijken we ook naar aanmeldingen van andere scholen.

Meer weten…

over je stage en over praktische zaken als Verklaring Omtrent Gedrag en werktijden? 

Lees onze folder over opleidingen en stages