In de ongeveer 20 gezondheidscentra van Zorggroep Almere werken diverse zorgverleners nauw samen. Denk aan huisartsen, doktersassistenten, praktijkondersteuners, fysio- en ergotherapeuten, verloskundigen en wijkverpleegkundigen, maatschappelijk werkers, diëtisten, hulpverleners uit de jeugd gezondheidszorg en medewerkers van de apotheek. Zij kunnen gemakkelijk met elkaar overleggen. Het is dus een dynamische werkomgeving waar in totaal zo’n 700 mensen werken!

Door het lopen van een stage in een van de gezondheidscentra krijg je het hele palet aan eerstelijnszorg mee. Elke dag komen er veel verschillende mensen naar het gezondheidscentrum. Al deze mensen hebben weer diverse vragen, vragen van medische aard, maar ook op psychosociaal gebied, of een combinatie hiervan. Als hulpverlener wordt je uitgedaagd om je kennis en kunde in te zetten. Geen dag is hetzelfde en je verveelt je nooit. Wanneer je wilt leren en ambities hebt, dan zit je goed bij Zorggroep Almere.

Binnen de verschillende gezondheidcentra hebben we structureel stageplekken beschikbaar voor stagiairs doktersassistent, praktijkondersteuner somatiek en praktijkondersteuner GGZ. Onze voorkeur gaat uit naar stagiairs van:

  • ROC Flevoland
  • Hogeschool Windesheim
  • Hogeschool InHolland
  • Hogeschool van Amsterdam (Zorg & Welzijn).

Maar het komt wel voor dat we niet alle plekken kunnen vullen met goede leerlingen. Dan kijken we ook naar aanmeldingen van andere scholen.

Meer weten…

over je stage en over praktische zaken als Verklaring Omtrent Gedrag en werktijden? 

Lees onze folder