Als u ouder wordt, kan er een moment komen waarop u gaat uitkijken naar een andere woning en meer zorg. Bijvoorbeeld omdat u wat moeilijker ter been wordt. Of omdat u meer afhankelijk wordt van zorg.

Zorggroep Almere kan u dan zorg en diensten leveren in onze woonzorgcentra.

Soms kan er zoveel zorg nodig zijn, dat de zorg thuis of in het woonzorgcentrum niet meer toereikend is. Opname in een verpleeghuis kan dan beter zijn. In Almere kunt u dan terecht in Polderburen, centrum voor verpleeghuiszorg van Zorggroep Almere. 

Het kan ook voorkomen dat u moet revalideren na bijvoorbeeld een ziekenhuisopname. In Almere kunt u dan terecht in Flevoburen, de revalidatieafdeling van Zorggroep Almere.  

 

Meer weten?

Klik door naar de informatiepagina’s over onze woonzorgcentra. Lees ook de folder ‘Prettig leven in een woonzorgcentrum van Zorggroep Almere’. Voor meer informatie kunt u ook contact met ons opnemen via 0900 – 77 55 777.