Als u bij Woonzorgcentrum Archipel wilt komen wonen, is het allereerst van belang dat u een Wlz-indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) heeft. Wlz staat voor Wet langdurige zorg. Het CIZ bekijkt of u aanspraak kunt maken op zorg en hoeveel en welke hulp u dan krijgt.

Het CIZ drukt de indicatie uit in een zorgprofiel. Een zorgprofiel is een manier om aan te geven welke zorg u krijgt. Het gaat om zorg die noodzakelijk is, en die zo goed mogelijk past bij uw situatie.

Wilt u een indicatie aanvragen? Uw wijkverpleegkundige/ thuiszorgmedewerker kan u hiermee helpen. Vaak is het handig dat u ook een medische onderbouwing heeft van uw huisarts.

U kunt wonen in Archipel als u één van onderstaande zorgprofielen heeft:

 • Zorgprofiel 4
  Beschut wonen met intensieve begeleiding en uitgebreide verzorging
 • Zorgprofiel 5
  Beschermd wonen met intensieve dementiezorg
 • Zorgprofiel 6
  Beschermd wonen met intensieve verzorging en verpleging
 • Zorgprofiel 7
  Beschermd wonen met zeer intensieve zorg vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op begeleiding
 • Zorgprofiel 8
  Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op verzorging/verpleging

Een indicatie en dan?

Heeft u van het CIZ één van bovenstaande indicaties? Neem dan contact op met het KlantServicePunt van Zorggroep Almere via 036 – 545 4000 of klantservicepunt@zorggroep-almere.nl (iedere werkdag tussen 08.30  en 17.00 uur). De klantadviseur van het KlantServicePunt bekijkt samen met u op welke termijn er plaats is en bespreekt eventuele andere mogelijkheden voor inhuizen in een van de woonzorgcentra van Zorggroep Almere.

Wachttijden

Somatiek

9 maanden tot 1 jaar

Psychogeriatrische zorg

 langer dan 1 jaar

Meetdatum: 1-11-2013

In urgente situaties zullen wij samen met u zo snel mogelijk zoeken naar een passende oplossing.