Archipel wil het leven van haar bewoners zo aangenaam mogelijk maken door meer individuele zorg te bieden, mee te bewegen met de persoonlijke leefomstandigheden en bij te dragen aan de instandhouding van het sociale netwerk. Hierbij kunnen mantelzorgers een belangrijke rol spelen.


Zij hebben vaak al jarenlang zorg verleend voordat professionele zorg wordt ingezet en kennen de bewoner bijzonder goed. Met hun kennis en ervaring kunnen mantelzorgers de professional helpen om zo goed mogelijk aan te sluiten bij wat voor de bewoner belangrijk is. Daarmee dragen zij niet alleen bij aan de kwaliteit van leven van onze bewoners, maar zijn zij ook een belangrijke continue factor wanneer professionele zorg onvermijdelijk is.

Samenwerking belangrijk

Archipel onderkent de belangrijke betekenis die mantelzorgers hebben in het leven van bewoners en hecht daarom veel waarde aan de betrokkenheid van en samenwerking met mantelzorgers. De medewerkers van Archipel beschouwen mantelzorgers als partners in de zorg. Daarom is een goede samenwerkingsrelatie tussen medewerkers en mantelzorgers heel belangrijk. We hebben immers een gemeenschappelijk doel: goede zorg bieden.

De samenwerking draagt er aan bij dat beter tegemoet gekomen kan worden aan de behoeften en wensen van bewoners.