Wonen in een warme en gastvrije omgeving

Woonzorgcentrum De Kiekendief ligt in het stadshart van Almere. Vlakbij de drukte en gezelligheid van het centrum en tegelijkertijd rustig gelegen aan een groot plein met waterpartijen. In De Kiekendief wonen mensen die verzorging en ondersteuning nodig hebben. Maar ook mensen die zijn aangewezen op intensieve begeleiding, verpleging en behandeling.

Voor al deze mensen willen de medewerkers van De Kiekendief betekenisvol zijn. Wij leveren zorg aan mensen en doen dit enthousiast en zorgvuldig.

Lees meer over woonzorgcentrum De Kiekendief.

Wilt u bij ons wonen?

Dan is het allereerst belangrijk dat u een indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) heeft. De indicatie geeft aan of u zorg nodig heeft en zo ja, welke zorg. U kunt hiervoor zelf contact opnemen met het CIZ, maar u kunt dit ook via uw huisarts doen.

Rondleiding in De Kiekendief

Om u een beeld te geven van De Kiekendief leiden we u door middel van een aantal foto’s graag even rond.

  • 6537_300x2001

  • 6536_300x2001

  • 6535_300x2001

  • 6508_300x2001

  • 6505_300x2001

CONTACT

Bezoekadres

Kolkplein 1
1315 GW Almere

E-mail adres

info.kiekendief@zorggroep-almere.nl

Telefoonnummer

(036) – 54 54 740

Algemeen contactformulier

Waar kunt u ons vinden?