In Polderburen worden diverse activiteiten georganiseerd.
Lees meer over:

Clubactiviteiten

Van maandag tot en met vrijdag middag kunnen bewoners meedoen aan activiteiten in clubvorm. Van er-op-uit club en computerclub tot knutselen en tuinieren, alles is mogelijk.  ’s Ochtends worden er activiteiten georganiseerd in de huisjes die aangepast worden op de wensen en behoeftes van de bewoners.

Recreatief

Elke vrijdag kunnen bewoners en hun familie meedoen aan een gezellige middag. De activiteiten variëren van eetcafé tot het bijwonen van een concert of optreden maar ook spelletjes en bingo worden vaak georganiseerd. Deze activiteiten vinden altijd plaats in de algemene ruimte

Oecumenische vieringen

Iedere eerste zondag van de maand wordt er een oecomenische viering gehouden waarin de geestelijk verzorger van Polderburen voorgaat.

Daarnaast verzorgen Katholieke pastores uit Almere een aantal kerkdiensten, verspreid over het hele jaar. Deze diensten vinden plaats op zaterdag.  Alle diensten beginnen om 11.00 uur.

Gespreksgroepen en ontmoetingsgroep

Wekelijks zijn er gespreksgroepen en een ontmoetingsgroep waar bewoners met elkaar in gesprek kunnen gaan over allerlei levensthema’s.