Zorggroep Almere is de grootste zorgaanbieder in Almere. Wij bieden zowel eerstelijnsgezondheidszorg via een netwerk van 21 gezondheidscentra als ouderenzorg in acht woonzorgcentra, geriatrische revalidatie en wijkverpleegkundige zorg. Dit kunnen we doen dankzij de inzet van zo’n 2.200 medewerkers en honderden vrijwilligers. Bij alles wat we doen staat de cliënt centraal. Het zorgconcept mensgerichte zorg volgens Planetree is daarbij onze leidraad. Wij bieden in onze woonzorgcentra Passende zorg en Aandacht waarbij ‘de mens voorop’ staat. Zorg in onze woonzorgcentra komt tot stand in nauw overleg met u als familielid. Uw kennis, inbreng en ondersteuning bij de zorg voor uw familielid is van harte welkom. Samen met familie, vrijwilligers en professionals willen wij passende ondersteuning bieden op basis van de wens van de bewoner.

Wij vinden het belangrijk dat wij onze bewoners, uw familie, goed kennen en weten wat hen bezig houdt. Wij stemmen continu af op de behoefte en vragen van bewoners, wat is belangrijk? Elke dag weer. Iedere nieuwe bewoner wordt een levensloopgesprek aangeboden. Zo vernemen wij wat voor uw familielid van belang is geweest in zijn of haar leven en wat zij nu belangrijk vinden. Dit draagt bij aan het aan het versterken van de eigen regie van bewoner en zijn informele ondersteuning.

Om dit te realiseren hebben wij een meerjarenprogramma Passende Zorg en Aandacht opgesteld. In dit programma worden alleen initiatieven opgenomen die bijdragen aan het welzijn op diverse domeinen van onze bewoners. Voor medewerkers hebben wij een passend opleidingsprogramma zowel op het gebied van welzijn als medische handelingen zodat zij in staat zijn om ook de professionele regie te nemen over de kwaliteit van de zorg en ondersteuning van onze bewoners. 100% van onze medewerkers in de zorg zijn bevoegd en bekwaam volgens de BIG registratie.

Dagbestedingscoaches

Zo zijn onze activiteitenbegeleiders opgeleid tot dagbestedingscoach zodat zij beter in staat zijn de individuele wensen van de bewoner in kaart te brengen en een passende dagbesteding te vinden. Daarnaast bewaken zij de kwaliteit van het aanbod en monitoren of het aanbod blijft passen.

Kwaliteitsverpleegkundigen

Op elke locatie worden kwaliteitsverpleegkundigen opgeleid die, samen met de HBO-V verpleegkundigen de kwaliteit van zorg en het zorgplan van hun teams monitoren en verder ontwikkelen.

Intensieve samenwerking tussen Zorg en Welzijn is waarop wij sturen, zij zijn aanvullend op wat bewoner, familie en netwerk aangeeft. Er worden inspanningen geleverd om zoveel als mogelijk in de individuele behoeften te voorzien op alle domeinen van het leven. Ons motto is: “Het kan, tenzij ……” en dat kunnen we dan goed uitleggen. De betrokkenheid van de informele ondersteuning (voor zover als mogelijk) is een structureel onderdeel van het afgesproken zorgplan. Wanneer een bewoner bij ons komt wonen is een eerste versie van het zorgplan binnen 24 uur beschikbaar. Om tot een passend zorgplan te komen gaan wij in de eerste weken de dialoog aan met de bewoner en/of zijn netwerk over hun vragen en wensen op voor hen relevante domeinen en thema’s. Individuele afspraken en afspraken over op welke wijze en wanneer we met elkaar evalueren worden gemaakt en opgenomen in het zorgplan. Continu met elkaar hierover in gesprek blijven draagt bij aan onze visie op het leveren van Passende Zorg en Aandacht.

Personeelssamenstelling Polderburen per 1 oktober 2017

Aantal medewerkers157
Totaal aantal FTE88,16
Aantal FTE zorg

niv. 1: 14,61
niv. 2: 11,6
niv. 3: 34,98
niv. 4: 7,11
niv. 5: 1,56

69,86
Aantal FTE in opleiding1,36
Aantal FTE facilitair11,35
Aantal  FTE ondersteunend5,57
Aantal stagiaires 2016106
Aantal vrijwilligers142

 

  • Er is 24/7 een verpleegkundige in Polderburen aanwezig. Indien, wegens ziekte hier niet aan kan worden voldaan, wordt er een beroep gedaan op de wijkverpleging.
  • Tijdens piekmomenten is er altijd meer dan 1 verzorgende aanwezig op de verschillende afdelingen.
  • Er is altijd een zorgmedewerker in of rond de gezamenlijke woonruimte aanwezig.
  • (Para)medisch personeel is niet in de formatie van de locatie opgenomen.
  • Per locatie van Zorggroep Almere worden geen in- en doorstroom cijfers geregistreerd.
  • Ratio personele kosten versus de opbrengsten volgens de begroting max. 62%