Om te kunnen wonen in Polderburen dient u te beschikken over een indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). U kunt zelf contact opnemen met het CIZ, maar u kunt dit ook via uw huisarts doen.

Zorgzwaartepakketten (ZZP)

Het CIZ drukt de indicatie uit in een zorgzwaartepakket (ZZP). Een zorgzwaartepakket is een manier om aan te geven welke zorg u krijgt als u niet langer zelfstandig kunt wonen. Het gaat om zorg die noodzakelijk is, en die zo goed mogelijk past. Een ZZP geeft per soort zorg aan wat u krijgt, en hoeveel.

Een ZZP bestaat uit een totaal aantal uren zorg, en de verschillende soorten zorg die iemand nodig heeft in een zorginstelling. Meestal is dat een combinatie van verzorging, verpleging en begeleiding. De uren van het ZZP kunnen worden ingevuld met groepsactiviteiten en individuele begeleiding.

Met welke Zorgzwaartepakketten kunt u terecht in Polderburen?

Buitenplaats van Polderburen

Een indicatie en dan?

Bij het CIZ kunt u aangeven op welke locatie u het liefst wilt verblijven. De zorgbemiddelaar van Zorggroep Almere kijkt dan wat de mogelijkheden op deze locatie zijn. De zorgbemiddelaar geeft dan ook uitleg over de gang van zaken en is uw directe contactpersoon.

Wachttijden

Jongeren: langer dan 1 jaar
Somatiek: 6 tot 9 maanden
Psychogeriatrische zorg: 9 maanden tot 1 jaar

Meetdatum: 1-11-2013

Kwaliteitsgegevens en beleid aanvullende diensten

Lees hier meer over de kwaliteitsgegevens (ervaringen van cliënten en vertegenwoordigers van cliënten en rapportage zorginhoudelijke meting) en het beleid aanvullende diensten binnen Polderburen.

Welke zorg mag u verwachten in een AWBZ/WIz-instelling?

Het College van Zorgverzekeraars heeft dit voor u op een rijtje gezet in een handige brochure: Uw zorg in een AWBZ/Wlz-instelling. De woonzorgcentra van Zorggroep Almere hanteren deze richtlijnen.

Welke informatie leest u in deze brochure?

Deze brochure geeft een korte uitleg over welke zorg en ondersteuning tot de AWBZ-aanspraak hoort als u in een AWBZ/Wlz-instelling verblijft. Voor een uitgebreide uitleg kunt u het AWBZ-kompas raadplegen: www.cvz.nl/pakket/awbz-kompas.

U kunt deze brochure gebruiken bij het maken van afspraken met de instelling over uw zorg. Bij het maken van die afspraken past een sfeer van onderling vertrouwen en redelijkheid. De gemaakte afspraken worden vastgelegd in een zorgleefplan. Dit zorgleefplan vormt de basis van de zorg die zal worden geleverd.
De cliëntenraad maakt afspraken met de instelling over een aantal belangrijke zaken. Ook die informatie is van belang. Vraag daarom deze afspraken op bij uw instelling.

Leveringsvoorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden van ActiZ en BTN zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond, de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) en de LOC Zeggenschap in Zorg in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal-Economische Raad.