Waarom vrijwilligerswerk?

In aansluiting op de zorgvisie van Polderburen heeft elk huisje een vast team. Dit team bestaat uit ziekenverzorgenden, verpleegkundigen, verzorgingsassistenten en huishoudelijk personeel. Zij dragen zorg voor de bewoners en zijn mede­bepalend voor de sfeer in de huisjes. Ook vrijwilligers kunnen een belangrijk aandeel leveren. Het persoonlijk contact, de extra aandacht voor bewoners en het verlenen van hand- en spandiensten dragen bij aan de noodzakelijke zorg. Dit alles komt ten goede aan de bewoners. Polderburen maakt deel uit van de Almeerse samenleving. Vrijwilligers zijn een belangrijke tussen de leefgemeenschap in Pol­derburen en de maatschappij.

Wat is een vrijwilliger in Polderburen

Een vrijwilliger is iemand die onbetaald en onverplicht zijn diensten beschikbaar stelt aan de bewoners en medewerkenden van Polderburen. De diensten die vrijwilligers leveren behoren niet tot de zorg, die de instelling verplicht is de bewoner te geven. Deze ‘onbetaalde’ maar zeer gewaardeerde medewerker wordt benaderd als andere (betaalde en niet-betaalde) medewerkers. Met rechten maar ook met plichten.

Vrijwilligersactiviteiten

De directe zorg aan de bewoners vindt plaats in de huisjes. Daar worden dan ook veel vrijwilligers ingezet. In overleg met de teamleider kunnen verschillende activiteiten plaatsvinden ter ondersteuning van het verzorgend en verplegend personeel. Andere mogelijke taken zijn het ondersteunen van de club-activiteiten en recreatieve activiteiten. Kortom, activiteiten die sfeerbepalend zijn en die bewoners erg op prijs stellen.

Aanmelding

Wanneer u zich aanmeldt als vrijwilliger van Polderburen volgt een gesprek met de coördinator vrijwilligerswerk. In dit gesprek wordt verteld wat de doelstellingen zijn van Polderburen en de plaats van het vrijwilligerswerk daarin. De verschillende mogelijkheden om als vrijwilliger actief te zijn worden uitgelegd en uiteraard komen de specifieke interesses en mogelijkheden van de aspirant-vrijwilliger aan bod. Als u geïnteresseerd bent, vragen heeft of u wilt u aanmelden voor vrijwilligerswerk, kunt u contact opnemen met de vrijwilligerscoördinator Tamara Woudboer 036-5485 650 of klik hier om te mailen.

Vrijwilligersbeleid Zorggroep Almere

De vrijwilliger heeft van het begin af aan een belangrijke positie ingenomen op de zorglocaties van Zorggroep Almere. Daarom is een goed beleid van vrijwilligerswerk en mantelzorg binnen de woonzorgcentra van Zorggroep Almere van groot belang.
Meer informatie over het vrijwilligersbeleid van Zorggroep Almere vindt u hier