Personeelssamenstelling Archipel per 1 april 2018

Aantal medewerkers 116
Totaal aantal FTE 72,14

Aantal FTE zorg

niv. 1: 6,13

niv. 2: 12,73

niv. 3: 23,17

niv.4: 7,08

niv. 5: 1,22

50,33
Aantal FTE in opleiding 6,34
Aantal FTE facilitair 12,35*
Aantal  FTE ondersteunend 3,12
Aantal stagiaires 2017 22
Aantal vrijwilligers 82
Gemiddeld ziekteverzuim mei 2018 9,27

 

Toelichting op bovenstaande cijfers

  • Er is 24/7 een verpleegkundige in Archipel  aanwezig. Indien, wegens ziekte hier niet aan kan worden voldaan, wordt er een beroep gedaan op de wijkverpleging.
  • Tijdens piekmomenten is er altijd meer dan 1 verzorgende aanwezig op de verschillende afdelingen
  • Er is altijd een zorgmedewerker in of rond de gezamenlijke woonruimte aanwezig.
  • (Para)medisch personeel is niet in de formatie van de locatie opgenomen.
  • Per locatie worden geen in- en doorstroom cijfers geregistreerd.
  • Peildatum stagiaires: 2017. Stagiaires die in 2016 zijn gestart en een deel van 2017 aanwezig zijn, tellen mee in dit overzicht. De aantallen betreft stagiaires die een beroepsopleiding richting zorg volgen en waarmee een stageovereenkomst is afgesloten.

*De hoge formatie facilitair heeft te maken met het restaurant wat naast een restaurant voor bewoners ook een buurtfunctie heeft.