Archipel beschikt over vier huisartsenbedden en één hospice voor mensen die tijdelijke zorg nodig hebben, zonder dat een ziekenhuisopname noodzakelijk is. Ook is het mogelijk om in Archipel na een ziekenhuisopname te herstellen.

De huisarts of de transferverpleegkundige uit het ziekenhuis kunnen opname in Archipel regelen nadat het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) een indicatie heeft gegeven. Ook kan de medewerker van de thuiszorginstelling bemiddelen voor een opname op het huisartsenbed. Ook hiervoor is een indicatie van het CIZ nodig. De opnameduur is maximaal zes weken, eventueel verlengd met nog eens zes weken.

Verzorging

Tijdens het verblijf in Archipel is de verzorging in handen van de eigen huisarts en de verzorgenden van Archipel. Uiteraard is het mogelijk om in Archipel gebruik te maken van bijvoorbeeld een fysiotherapeut, tandarts of maatschappelijk werker.

Zoals u het gewend bent

De zorg die Archipel biedt aan bewoners van het huisartsenbed en hospice is erop gericht om elke bewoner zo individueel mogelijk te benaderen. In Archipel heeft u de mogelijkheid om te verblijven zoals u thuis gewend was. Dat betekent dat u zelf bepaalt wanneer u opstaat, en hoe u uw ontbijt en warme maaltijd wilt gebruiken.

De handen van een ouder persoon worden vast gehouden