Personeelssamenstelling Castrovalva per 1 april 2018

Aantal medewerkers 84
Totaal aantal FTE 44,55

Aantal FTE zorg

niv. 1: 2,41

niv. 2: 7,39

niv. 3: 17,54

niv. 4: 3,00

30,34
Aantal FTE in opleiding 4,58
Aantal FTE facilitair 6,81
Aantal  FTE ondersteunend 2,82
Aantal stagiaires 2017 8
Aantal vrijwilligers 51
Gemiddeld ziekteverzuim mei 2018 4,13

 

Toelichting op bovenstaande cijfers

  • Er is 24/7 verpleegkundige zorg in Castrovalva aanwezig. Verpleegkundige zorg wordt geregeld met het team van Castrovalva en de wijkverpleging (aanwezig in hetzelfde pand).
  • Tijdens piekmomenten is er altijd meer dan één verzorgende aanwezig op de verschillende afdelingen.
  • Er is altijd een zorgmedewerker in of rond de gezamenlijke woonruimte aanwezig.
  • (Para)medisch personeel is niet in de formatie van de locatie opgenomen.
  • Per locatie worden geen in- en doorstroom cijfers geregistreerd.
  • Peildatum stagiaires: 2017. Stagiaires die in 2016 zijn gestart en een deel van 2017 aanwezig zijn, tellen mee in dit overzicht. De aantallen betreft stagiaires die een beroepsopleiding richting zorg volgen en waarmee een stageovereenkomst is afgesloten.