Het Zorgpunt in woonzorgcentrum De Kiekendief is een extra service van gezondheidscentrum De Spil. Het Zorgpunt is niet uitsluitend bedoeld voor bewoners van de Kiekendief, maar voor alle cliënten van De Spil die iets verder van De Spil wonen. Op afspraak kunnen zij hier terecht bij de huisarts, praktijkondersteuner, fysiotherapeut en diëtist. Natuurlijk komt de huisarts zo nodig ook bij cliënten thuis.

Neem voor meer informatie of een afspraak contact op met gezondheidscentrum De Spil.