Zorgcentrum De Overloop biedt palliatieve zorg voor bewoners van Almere Haven. In appartement Meerzicht ontvangen bewoners in hun laatste levensfase 24 uur per dag alle zorg en begeleiding die zij nodig hebben. Zowel Team Wijkverpleging Haven als Zorgcentrum De Overloop leveren deskundig personeel dat deze zorg gaat verlenen.

Voor wie is appartement Meerzicht?

Ondanks goede professionele zorg thuis zijn er situaties denkbaar waarin sterven in de thuissituatie niet mogelijk is of door de cliënt niet gewenst is. Appartement Meerzicht biedt dan een alternatief. Meerzicht staat open voor iedereen, ongeacht levensovertuiging of achtergrond. Familieleden en vrienden zijn uiteraard van harte welkom om hun dierbare zoveel mogelijk te bezoeken

Deskundig team

Het team zorgverleners bestaat uit (palliatief) deskundigen, verpleegkundigen en verzorgenden. Zo nodig kan er ook een beroep gedaan worden op een psycholoog of een geestelijk verzorger. De medische zorg kan verleend blijven worden door de eigen huisarts. Hij/zij kan hierbij altijd een beroep doen op de expertise van onze specialist ouderengeneeskundige.

Zittende dame met gevouwen handen