De Overloop heeft 6 tijdelijke opnameplaatsen. Deze wordt gebruikt wanneer een cliënt tijdelijk meer of andere zorg nodig heeft voor een periode van maximaal 6 weken.

Tijdelijke opname kan bijvoorbeeld nodig zijn:

  • Als u als cliënt tijdelijk extra zorg nodig heeft, na bijvoorbeeld ziekenhuisopname en deze zorg thuis niet gegeven kan worden;
  • om de partner of andere mantelzorgers tijdelijk te ontlasten, of de gelegenheid te geven om op vakantie te gaan.

Voor een tijdelijke opname is een indicatie van het CIZ nodig.