Personeelssamenstelling De Toonladder per 1 april 2018

Aantal medewerkers 97
Totaal aantal FTE 60,91

Aantal FTE zorg

niv. 1: 1,42

niv. 2: 9,51

niv. 3: 23,71

niv. 4: 7,9

niv. 5: 1,84

44,38
Aantal FTE in opleiding 2,34
Aantal FTE facilitair 11,97
Aantal  FTE ondersteunend 2,22
Aantal stagiaires 2017 97*
Aantal vrijwilligers 118
Gemiddeld ziekteverzuim mei 2018 2,29

 

Toelichting op bovenstaande cijfers

  • Er is 24/7 een verpleegkundige in  De Toonladder  aanwezig. Indien, wegens ziekte, hier niet aan kan worden voldaan, wordt er een beroep gedaan op de wijkverpleging.
  • Tijdens piekmomenten is er altijd meer dan 1 verzorgende aanwezig op de verschillende afdelingen
  • Er is altijd een zorgmedewerker in of rond de gezamenlijke woonruimte aanwezig.
  • (Para)medisch personeel is niet in de formatie van de locatie opgenomen.
  • Per locatie worden geen in- en doorstroom cijfers geregistreerd.
  • De formatie facilitair is hoog omdat er aan de ouderen die zelfstandig wonen ook diverse diensten wordt aangeboden.

*De Toonladder heeft een leerafdeling. Dit is een afdeling waar de zorg voor bewoners in handen is van stagiaires, onder begeleiding en toezicht van gediplomeerden. Peildatum stagiaires: 2017. Stagiaires die in 2016 zijn gestart en een deel van 2017 aanwezig zijn, tellen mee in dit overzicht. De aantallen betreft stagiaires die een beroepsopleiding richting zorg volgen en waarmee een stageovereenkomst is afgesloten.