Het Menuet is een kleinschalige woonvorm bestaande uit 2 groepen cliënten met dementie die onder begeleiding wonen. Elk huisje biedt ruimte aan 6 ouderen met dementie.

De bewoners hebben ieder een eigen kamer met vaste wastafel, er zijn een gezamenlijke huiskamer en keuken en de badkamer wordt gedeeld. De beide huisjes zijn verbonden met een besloten hoftuin.

Wie zijn de bewoners?

Het zijn mensen die niet alles meer zelf kunnen doen en hulp nodig hebben bij de regie of een stukje van de regie van hun  even. Het Menuet is niet geschikt voor mensen met dementie met veel loopdrang of cliënten met structureel storend gedrag dat niet meer is te beïnvloeden.

De zorg in Het Menuet

De zorg in Het Menuet sluit zoveel mogelijk aan op de belevingswereld van de cliënten. Het is belangrijk dat bewoners zich zoveel mogelijk thuis voelen. Het is een veilige, beschermende en huiselijke woon- en leefomgeving. Inbreng en samenwerking met familie en/of mantelzorg is van harte welkom. Het Menuet houdt regelmatig familiebijeenkomsten en stelt inbreng en hulp van familieleden zeer op prijs.