De veranderingen in de langdurige zorg hebben gevolgen voor zorgaanbieders. Zorgorganisaties moeten ‘meer met minder’ doen. Onvermijdbaar is dat er een groter beroep wordt gedaan op de eigen mogelijkheden van hulpvragers waarmee vaak ook een indringender beroep gedaan wordt op mantelzorgers.

Wij vinden partnership tussen mantelzorg en professionele (incl. vrijwilligers) zorg noodzakelijk om verantwoorde zorg te kunnen geven. Onze uitgangspunten voor een goede samenwerking tussen mantelzorgers en professionals staan verwoord in ons Mantelzorgbeleid.

Naar het Mantelzorgbeleid