Welkom in Polderburen, centrum voor verpleeghuiszorg in Almere. Wij bieden u passende zorg, als het thuis niet meer gaat. Ons centrum bestaat uit tien woningen, met ieder 8 bewoners, die allen een eigen zit-slaapkamer hebben.

De naam Polderburen is een samenvoeging van ‘Polder’, dat staat voor Hollands, nieuw land, beschutting tussen de dijken en ‘Buren’,  dat wil zeggen dat mensen samen een buurt vormen en op sommige punten op elkaar zijn aangewezen. Als u naar Polderburen verhuist, dan heeft dit geen leuke aanleiding. Want het betekent, dat het thuis echt niet meer gaat, ondanks de zorg die thuis mogelijk is en de inzet van mantelzorgers.

Verhuizen naar Polderburen kan definitief zijn of tijdelijk. Voor tijdelijke opname is er een speciale afdeling. Ook bieden we dagbehandeling. Dat betekent dat u een of meerdere dagen in de week bij ons een dagprogramma volgt. Aan het eind van de dag gaat u gewoon weer naar huis. We bieden dagbehandeling gericht op mensen met vooral lichamelijke problemen, en dagbehandeling voor mensen met cognitieve problemen (hersenproblemen).

In Polderburen staan uw behoeften ten aanzien van wonen, contacten, rust, structuur en activiteiten centraal. Dat sluit heel goed aan op de principes van Planetree. U kunt op basis van uw leefstijl, gewoonten en wensen kiezen uit verschillende leefmilieus. Lees meer over de leefmilieus in onze folder. In twee woningen wordt speciaal aandacht gegeven aan de culturele achtergrond van de bewoners. Wij willen een herkenbare en vertrouwde woonomgeving creëren, waarin iedereen zich thuisvoelt. Lees meer over onze cultuurgebonden zorg in de folder.