Welke zorg mag u verwachten in een AWBZ-instelling? Het College van Zorgverzekeraars heeft dit voor u op een rijtje gezet in een handige brochure: Uw zorg in een AWBZ/Wlz-instelling. De woonzorgcentra van Zorggroep Almere hanteren deze richtlijnen.

Welke informatie leest u in deze brochure?

Deze brochure geeft een korte uitleg over welke zorg en ondersteuning tot de AWBZ-aanspraak hoort als u in een AWBZ-instelling verblijft.

U kunt deze brochure gebruiken bij het maken van afspraken met de instelling over uw zorg. Bij het maken van die afspraken past een sfeer van onderling vertrouwen en redelijkheid. De gemaakte afspraken worden vastgelegd in een zorgleefplan. Dit zorgleefplan vormt de basis van de zorg die zal worden geleverd.

De cliëntenraad maakt afspraken met de instelling over een aantal belangrijke zaken. Ook die informatie is van belang. Vraag daarom deze afspraken op bij uw instelling.