Alle medewerkers en vrijwilligers van woonzorgcentrum Vizier werken vanuit de visie Altijd Thuis.

 

Wat betekent dat?

Lees hier de folder Altijd Thuis

Wij willen mogelijk maken dat mensen die hier wonen dat op zo’n manier kunnen doen, dat zij zich veilig, vertrouwd en vooral: thuis voelen.
We willen bewoners van Vizier een fijne omgeving bieden om te wonen en een dag laten hebben zoals zij dat willen. Hoe ziet die dag eruit? Dat verschilt per mens. Dat kan een dag zijn met activiteiten of zonder, zelf of met anderen, in een bepaald ritme dat iemand prettig vindt of juist zonder ritme omdat iemand dat prettig vindt.  We streven naar zelfstandigheid – zoveel als mogelijk – en met hulp daar waar gewenst. Maar als dat niet meer gaat, leggen we ons neer bij die realiteit en zorgen we dat iemand zich zo comfortabel als mogelijk kan voelen en zo min mogelijk pijn  of ongemak heeft.
Zelf dingen kunnen (blijven) doen en beslissen doet ons ’mens’ voelen.  Daarom streven we naar zoveel mogelijk behoud van eigen regie ook al hebben bewoners in Vizier door hun ziekte vaak flinke beperkingen. We nemen familie zware zorg uit handen, maar we nemen niet alles over. We vullen aan. We helpen dus bij voorkeur alleen daar waar nodig. Echter, als dingen niet meer gaan dan accepteren we dat en dan helpen we gewoon.  Als iemand medische verzorging nodig heeft,  dan maken we daar goede afspraken over, die we ook regelmatig evalueren. Dat doen we professioneel en met warmte, op basis van actuele inzichten. Dit is het vakmanschap waar Vizier voor staat.

In de leefgemeenschap van Vizier zijn familie en naasten belangrijk. Ze zijn immers heel vaak belangrijk voor de bewoners. En daarom horen zij er voor ons helemaal bij.  Kinderen, kleinkinderen, familie, vrienden en kennissen kunnen blijven doen wat ze altijd deden. Personeel neemt die plaats niet in en kan en wil die plaats ook niet innemen. We willen in gezamenlijkheid optrekken.

En het ‘we’ dat hierboven een aantal maal genoemd wordt: dat staat voor het team van Vizier. Dat bestaat uit meerdere collega’s, met diverse talenten en met verschillende functies. We staan allemaal voor hetzelfde:  Altijd Thuis voor onze bewoners.

De kernwaarden van Altijd Thuis

Om vanuit deze visie te kunnen werken is het nodig dat:

1) bewoners en hun  naasten thuis kunnen zijn in Vizier;
We werken met het gedachtegoed van Planetree om ons houvast te geven: werken aan betere zorg, in een helende omgeving, vanuit een gezonde organisatie. Meer informatie over Planetree vind je op hun website.

En

2) medewerkers altijd thuis  geven.
RAAKT (Respectvol, Actief, Aanspreekbaar, Klantgericht, Teamgeest) is daarbij een organisatiebreed hulpmiddel. De gedragscode van Zorggroep Almere geeft ons handvatten voor omgang met bewoners en familie, elkaar als collega’s, leidinggevenden en de organisatie.

Omdat Altijd Thuis voor Vizier heel erg gaat over hoe wij willen omgaan met mensen met ernstige beperkingen als gevolg van dementie en aanverwante aandoeningen, hebben we besloten speciaal voor onze werkhouding hier, nog drie kernwaarden te benoemen. Samen met  Planetree en RAAKT vormen zij voor ons het ethisch kompas van Vizier. Het geeft aan waar we als medewerkers van Vizier voor staan we, waar we in geloven, wat ons verbindt en wie willen we zijn.

Onze kernwaarden zijn:

  • Compassie
    We doen ons werk met zorg en aandacht en stellen ons open voor de verhalen van bewoners en familie. We proberen met ze mee te voelen en aan te voelen wat voor iemand belangrijk is. Daarbij gaan we een echte verbinding aan met mensen. We nemen de ruimte om hen te zien en horen. We waken ervoor om niet over zorgzaam te zijn en beslissingen over te nemen.
  • Samen
    We werken als team en trekken samen op. We streven ernaar om elkaar te helpen en met elkaar een goede sfeer te creëren. We hebben respect voor elkaar en sluiten niemand buiten. We houden elkaar goed op de hoogte van relevante zaken, we houden elkaar scherp en we spreken af dat we met elkaar de zorg proberen te verbeteren onder andere door het geven van feedback. We breken elkaar niet en maar gunnen iedereen zijn eigenheid en plek in het team. We zorgen er ook voor dat onze eigenheid niet verbinding in het team in de weg gaat zitten. Elk teamlid heeft en neemt de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van zorg voor onze bewoners.
  • Vakmanschap
    We leveren hoog kwalitatieve zorg. We zijn bevoegd en bekwaam op ons vakgebied. We zorgen ervoor dat we onze vaardigheden en kennis op peil houden en streven ernaar de laatste ontwikkelingen op het gebied van zorg en welzijn voor ouderen met dementie en aanverwante aandoeningen tot ons te nemen. We stellen ons altijd geïnteresseerd op en zijn bereid om nieuwe kennis te vergaren. We helpen – indien nodig – leerlingen en nieuwe collega’s om het niveau van zorg- en dienstverlening hoog te houden.

 

Wat doen we met deze visie?

In Vizier en binnen Zorggroep Almere is dit het fundament van waaruit we werken.  Als we weer een tijdje bezig zijn met de alledaagse dingen of juist als we iets nieuws bedenken, dan helpt het ons terug te kunnen grijpen op de visie. Zijn we nog trouw aan onze idealen?

We zijn er op aanspreekbaar door bewoners, familie, cliëntenraad, medewerkers, collega’s. Het zijn ook belangrijke uitgangspunten waarop we elkaar kunnen aanspreken.