Kwaliteit van leven wordt voor een groot gedeelte bepaald door de mate van welbevinden. Daarom is een zinvolle dagbesteding in onze woonzorgcentra belangrijk.

Behoefte aan dagbesteding is vooral zeer persoonlijk en voor iedereen anders. Daarom bezoekt de dagbestedingcoach u om met u en indien mogelijk met uw naasten in gesprek te gaan. We kijken naar uw levensloop en wat u belangrijk en fijn vindt. Zo kunnen we tot een passende dagbesteding komen. Dit kunnen zowel individuele als groepsactiviteiten zijn. Wanneer u bij woonzorgcentrum Vizier komt wonen, woont u op een zogenaamd leefmilieu. Binnen dit leefmilieu is de gehele zorg en dagbesteding nog meer afgestemd op uw persoonlijke behoeften en wensen. Binnen het koesterend leefmilieu zullen bijvoorbeeld meer bewoners wonen waar zintuigactiverende activiteiten prettig zijn en op het structurerend leefmilieu zal er geen activiteit worden aangeboden om 13:00 uur omdat de bewoners op deze afdeling dan net een rust uurtje hebben, wat binnen de structuur van de dag valt.

Rol van uw naasten

We kijken dan ook welke rol uw familieleden of vrienden hierin kunnen spelen. Zo kunnen wij hen uitleggen hoe zij gebruik kunnen maken van de iPod of de Tovertafel, zodat zij u kunnen begeleiden in het gebruik hiervan.
Dagelijkse dingen
Vizier is een kleinschalige woonvorm. Dit betekent dat we u als bewoner graag stimuleren om mee te helpen met de dagelijkse bezigheden op de woning. Denk hierbij aan aardappelen schillen, was opvouwen enz. Activiteiten die ook bijdragen aan een zinvolle dagbesteding.

Moderne hulpmiddelen helpen de bewoner

Wij maken gebruik van Music en Memory. Dit houdt in dat bewoners, als ze dat willen, een eigen iPod hebben met hun persoonlijke muziek. Music en Memory wordt aangeboden als interventie maar ook als ontspanning. Daarnaast beschikt Vizier over een Tovertafel. Dit zijn interactieve lichtprojecties met verschillende spelen en activiteiten. Daarnaast kunnen onze bewoners gebruik maken van de Qwiek-up voor het reguleren van prikkels. Om bewoners te stimuleren te bewegen, sociaal contact te bevorderen en ontspanning te bieden, bieden we de Silverfit aan.  

Binding met de wijk

Vizier werkt samen met onder andere scholen en een kinderdagverblijf. Zo houdt de bewoner nog contact met de buitenwereld en Vizier binding met de wijk. Geregeld gaan wij naar het kinderdagverblijf of komen deze kinderen bij ons langs. Maar ook de lagere en middelbare scholen komen bij ons om activiteiten met de bewoners te doen.

Vrijwilligers belangrijk

Om dit alles mogelijk te maken, maken wij gebruik van vrijwilligers die onmisbaar zijn in Vizier. Zij zorgen ervoor dat er verschillende activiteiten gedaan kunnen worden met de bewoners en geven de bewoners dat extra beetje aandacht, wat zo belangrijk is.

Dame en heer aan tafel