Personeelssamenstelling Vizier per 1 april 2018

Aantal medewerkers 29
Totaal aantal FTE 16,62

Aantal FTE

zorgniv. 1: 2,72

niv. 2: 1,56

niv. 3: 8,91

niv. 4: 1,98

niv. 5: 0,78

15,95
Aantal FTE in opleiding 0,67
Aantal FTE facilitair  –
Aantal  FTE ondersteunend staan geteld bij woonzorgcentrum Archipel
Aantal stagiaires 2017 10
Aantal vrijwilligers staan geteld bij woonzorgcentrum Archipel
Gemiddeld ziekteverzuim mei 2018 3,71

 

Toelichting op bovenstaande cijfers

  • Er is 24/7 een verpleegkundige zorg georganiseerd in Vizier of door het team Vizier of met de wijkverpleging.
  • Tijdens piekmomenten kan er altijd een beroep worden gedaan op een collega.
  • Er is altijd een zorgmedewerker in of rond de gezamenlijke woonruimte aanwezig.
  • (Para)medisch personeel is niet in de formatie van de locatie opgenomen.
  • Per locatie worden geen in- en doorstroom cijfers geregistreerd.
  • Peildatum stagiaires: 2017. Stagiaires die in 2016 zijn gestart en een deel van 2017 aanwezig zijn, tellen mee in dit overzicht. De aantallen betreft stagiaires die een beroepsopleiding richting zorg volgen en waarmee een stageovereenkomst is afgesloten.