Veel vrouwen die borstvoeding geven vragen zich af of een paracetamol, vanwege bijvoorbeeld hoofdpijn of koorts (bijvoorbeeld bij bij griep), kwaad kan bij het geven van borstvoeding. Je kunt, zo nodig, gewoon paracetamol nemen. Zelfs 3-4 x daags 500-1000 mg.

Overigens weten we inmiddels, in tegenstelling tot een paar jaar geleden, dat  bijna alle medicijnen tijdens de borstvoedingperiode geen probleem meer vormen. Een andere mogelijkheid is zoeken naar een alternatief middel.

Meld wel altijd even bij je behandelend arts of apotheker dat je borstvoeding geeft!
Zonodig kan er gezocht worden naar andere oplossingen, in overleg met elkaar of met ons, de lactatiekundige.

Let op:

Griepverschijnselen, zoals hoofdpijn, spierpijn, rillerigheid of koorts kunnen ook signalen zijn van een (dreigende) borstontsteking. Neem contact op.

Pijn tijdens het voeden? Neem dan ook contact op. Pijn tijdens het voeden wil zeggen dat er iets niet klopt, vraag advies!


Bel gerust! Het elefoonnummer van het Informatiecentrum Borstvoeding van Zorggroep Almere is (036) 545 42 80.