U bent geïnteresseerd in een plek in een van de woonzorgcentra van Zorggroep Almere. Voor uzelf of voor een familielid. Graag vertellen wij over onze mensgerichte zorg in onze woonzorgcentra. Zodat u weet wat u of uw familielid kan verwachten van ons.

Een korte kennismaking

Zorggroep Almere is de grootste zorgaanbieder in Almere. Zo’n 2.200 medewerkers en enkele honderden vrijwilligers zetten zich in om u de zorg te bieden die u nodig heeft. Wij bieden ouderenzorg in onze woonzorgcentra. Daarnaast bieden wij:

Intramurale ouderenzorg

Geïnteresseerd in een woning in één van onze woonzorgcentra?

Bekijk onze woonzorgcentra in Almere.

Het draait om u

Bij alles wat we doen staan onze bewoners als cliënt centraal. Mensgerichte zorg is daarbij onze leidraad. De mens staat voorop. Zorg in onze woonzorgcentra komt tot stand in nauw overleg met u als bewoner. Ook als familielid van onze bewoners heeft u een belangrijke rol. Uw kennis, inbreng en ondersteuning bij de zorg voor uw familielid is van harte welkom. Samen met familie, vrijwilligers en professionals willen wij passende ondersteuning bieden op basis van de wens van de bewoner.

Wij vinden het belangrijk dat wij u als bewoners  goed kennen en weten wat u bezig houdt. Wij stemmen onze zorg continu af op de behoeften en vragen van bewoners. Wat is belangrijk? Elke dag weer. Aan iedere nieuwe bewoner wordt een levensloopgesprek aangeboden. Zo vernemen wij wat voor u als toekomstige bewoner of voor uw familielid van belang is geweest in het leven en wat nu belangrijk is. Dit draagt bij aan het versterken van de eigen regie van bewoner en vrijwilligers en/of mantelzorgers.

Passende Zorg en Aandacht

In onze woonzorgcentra draait het om zorg en welzijn. Daarom hebben wij een meerjarenprogramma Passende Zorg en Aandacht opgesteld. Dit programma bevat  initiatieven die bijdragen aan het welzijn op diverse domeinen van onze bewoners. Wij sturen hierbij op intensieve samenwerking tussen Zorg en Welzijn om dit zoveel mogelijk aan te laten sluiten op wat u als bewoner, familie en netwerk aangeeft. We proberen zoveel mogelijk te voorzien in alle aspecten die bepalend zijn voor de kwaliteit van het leven. Ons motto is: ‘Het kan, tenzij ……’ en dat kunnen we dan goed uitleggen.

Opleidingsprogramma

Voor medewerkers hebben wij een passend opleidingsprogramma, op zowel het gebied van welzijn als medische handelingen. Zo zijn zij in staat om ook de professionele regie te nemen over de kwaliteit van de zorg en ondersteuning van onze bewoners. Al onze medewerkers in de zorg zijn bevoegd en bekwaam volgens de BIG-registratie.

Dagbestedingscoaches voor een beter welzijn

Om de individuele wensen van de bewoners in kaart te brengen en er passende dagbesteding bij te vinden, zijn onze activiteitenbegeleiders opgeleid tot dagbestedingscoach.  Zij bewaken ook de kwaliteit van het aanbod en monitoren of het aanbod van activiteiten blijft passen.

Kwaliteitsverpleegkundigen voor vergroten kwaliteit van zorg

Op elke locatie worden kwaliteitsverpleegkundigen opgeleid die, samen met de HBO-V verpleegkundigen de kwaliteit van zorg en het zorgplan van hun teams monitoren en verder ontwikkelen.

Nieuwsbrief voorblad: passende zorg en aandacht - met logo

Uw eerste maanden bij ons

Wanneer u als bewoner bij ons komt wonen,  hebben we binnen 24 uur een eerste versie van uw zorgplan beschikbaar. In de eerste weken daarna gaan we de dialoog aan met u als bewoner en/of uw netwerk over vragen en wensen voor aspecten in het leven die u belangrijk vindt. In het zorgplan nemen we deze  individuele afspraken op. We zetten er ook in op welke wijze en wanneer we dit met elkaar evalueren.  Ook de betrokkenheid van uw informele ondersteuning (familie, mantelzorgers, vrijwilligers) is een onderdeel van uw zorgplan. Het continu met elkaar hierover in gesprek blijven draagt bij aan onze visie op het leveren van Passende Zorg en Aandacht.