Met een beetje geluk worden we allemaal oud en het liefst zo gezond mogelijk. De meeste ouderen hechten veel waarde aan gezondheid, zowel lichamelijk als geestelijk. Waarschijnlijk geldt dat voor u ook. Om gezond oud te worden is het belangrijk om goed voor uzelf te zorgen. Dat betekent onder andere voldoende bewegen, niet roken, gezond eten en als u medicijnen gebruikt, de medicijnen innemen zoals met u is afgesproken. Ook is het voor de meeste mensen belangrijk dat zij sociale contacten hebben en dat eenzaamheid zoveel mogelijk wordt voorkomen. Zeker als er een partner en/of goede vrienden zijn wegvallen. Zo zijn er tal van dingen die de kwaliteit van uw leven bepalen.

Almere biedt veel activiteiten en ondersteuning aan haar oudere inwoners. Klik hier voor mogelijke interessante sites.
Soms gaat het ouder worden gepaard met beperkingen op lichamelijke of geestelijk vlak. U bent dan kwetsbaar geworden. Voor deze groep kwetsbare ouderen heeft Zorggroep Almere een zorgprogramma ontwikkeld.

Zorgprogramma kwetsbare ouderen

Zorggroep Almere werkt met het zorgprogramma kwetsbare ouderen. Dit programma beschrijft de inhoud en organisatie van zorg bij kwetsbare ouderen (meestal 75 plussers).
Doel is om de kwaliteit van leven op een zo hoog mogelijk peil te houden en kwetsbare ouderen zo lang mogelijk te laten wonen in een omgeving die het beste bij hen past. Vaak is dat thuis met ondersteuning van verschillende hulpverleners.