Wij willen graag dat alle inwoners van Almere zich ondersteund voelen bij de zorg voor hun gezondheid, in elke fase van het leven. Onze medewerkers en vrijwilligers spannen zich hier dagelijks voor in door goede, cliëntgerichte zorg en service te leveren. Om onze zorg en diensten continue te blijven verbeteren, vinden wij het erg belangrijk om te weten wat u van onze zorg vindt. Als u tevreden bent, maar zeker ook als u ontevreden bent.

Over het Klachtenbureau

De klachtenfunctionarissen van het Klachtenbureau luisteren graag naar u. Als u ontevreden bent dan geven de klachtenfunctionarissen ook uitleg over de klachtenregeling en bespreken ze met u wat de mogelijkheden zijn om de klacht te behandelen.

De klachtenfunctionarissen zijn onafhankelijk. Ze beoordelen uw klacht niet, maar zorgen ervoor dat de klacht voor inhoudelijke behandeling bij de juiste persoon of personen terechtkomt.

Tevreden? Een compliment wordt altijd gewaardeerd!

Ontevreden? Wij stellen het erg op prijs als u uw onvrede kenbaar maakt.

Hoe neem ik contact op met het klachtenbureau?

Klachtenformulier

Per telefoon

036 – 54 54 002

op werkdagen van 9:00 tot 15:00 uur

Per post

Klachtenbureau Zorggroep Almere
Postbus 10136
1301 AC Almere

Niet tevreden met de klachtafhandeling?

Bent u niet tevreden over de klachtafhandeling? Dan kunt u er ook voor kiezen uw klacht voor te leggen aan de Klachtencommissie, of aan een geschilleninstantie. Een klachtenfunctionaris kan u hierover informeren.

Klacht over onvrijwillige zorg
Wet Zorg en Dwang (Wzd)

Heeft u een klacht over onvrijwillige zorg? Een onafhankelijke cliënten­vertrouwenspersoon kan u ondersteuning bieden bij het doorlopen van de klachtenprocedure. Voor cliënten en bewoners van Zorggroep Almere is dit mevrouw Renuka Jagan. U kunt haar tijdens kantooruren op dinsdag, donderdag en vrijdag bereiken op 06 – 40 69 12 91 of via het e-mailadres r.jagan@zorgstemvertrouwenspersonen.nl.